Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Katastrofy budowlane

Powrót

Organ nadzoru budowlanego (powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy budowlanej zobowiązany jest, niezwłocznie po jej zaistnieniu zawiadomić Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zawiadomienia te stanowią treść wpisów do przedmiotowego rejestru.

Opracowania dotyczące katastrof budowlanych publikowane są na stronie internetowej Urzędu.