Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Budynek magazynu.
10
11

Komunikat GINB

Zapoznaj się z naszym komunikatem dotyczącym obowiązku wykonania do 30 listopada kontroli okresowej wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych.   Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców...
07
11

Komunikat GINB

Zapoznaj się z naszym komunikatem dotyczącym obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.     Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów...
05
10

Komunikat GINB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego. Przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych...
05
10

Wykaz kontroli - I pół. 2017 r.

Kontrole przeprowadzone przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych. Kontrolom GUNB podlegają organy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego...