Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

20
04

Zmiana harmonogramu pracy w urzędach administracji rządowej w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 4 maja 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej. W zamian dniem pracy dla pracowników administracji...
27
03

Powołanie Norberta Książka na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W dn. 26.03.2018 r. na wniosek Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Norberta Książka na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.    
Ruch budowlany w 2017 roku
28
02

Ruch budowlany w 2017 roku

Badania  ruchu  budowlanego  są  prowadzone  w  Głównym  Urzędzie  Nadzoru Budowlanego  od  1995  roku,  na  podstawie ustawy z  dnia  29 czerwca  1995  r. o statystyce   publicznej, która  określa  zasady  i  sposób  prowadzenia...
05
10

Wykaz kontroli - II pół. 2017 r.

Kontrole przeprowadzone przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych. Kontrolom GUNB podlegają organy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego...