Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

18
05

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej...
Plaz Zabaw
02
05

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek...
27
03

Powołanie Norberta Książka na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W dn. 26.03.2018 r. na wniosek Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Norberta Książka na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.    
Ruch budowlany w 2017 roku
28
02

Ruch budowlany w 2017 roku

Badania  ruchu  budowlanego  są  prowadzone  w  Głównym  Urzędzie  Nadzoru Budowlanego  od  1995  roku,  na  podstawie ustawy z  dnia  29 czerwca  1995  r. o statystyce   publicznej, która  określa  zasady  i  sposób  prowadzenia...