Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE
Narada szkoleniowa służb administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego województwa pomorskiego
22
10

Narada szkoleniowa służb administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego województwa pomorskiego

Uwarunkowania funkcjonowania i współpracy służb administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, zagadnienia związane z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg...
Powitanie
17
10

Spotkania jubileuszowe - Październik 2019

XX Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa województwa zachodniopomorskiegoW dniach 10-11 października br. w Dźwirzynie Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Robert Wiktorski, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa...
GINB
17
10

Jubileusz 20-lecia działalności organów administracji budowlanej

Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Paweł Kulbicki, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zaproszenie Wojewody Opolskiego, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz...
Sala wykładowa przy mikrofonoe Marcin Cudak dyrektor departamentu BOR w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego
11
10

Dwudniowe spotkanie robocze w związku z realizacją Planu Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020 w ramach Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Marcin Szymański, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie...