Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Budownictwo dostępne

Powrót

Przyjazna, dostępna przestrzeń publiczna to dziś jedno z ważniejszych oczekiwań społecznych. Tworzenie takiej przestrzeni jest jednocześnie jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stają uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zasadniczą cechą przyjaznej przestrzeni jest dostępność budownictwa, która polega na możliwości swobodnego, samodzielnego korzystania z obiektów budowlanych przez wszystkich użytkowników, w tym przez osoby z ograniczoną sprawnością; seniorów, chorych po urazach, niepełnosprawnych, ale również tych, którym pokonywanie barier architektonicznych utrudnia np. prowadzenie dziecięcego wózka.

Chcemy włączyć się we wspieranie wszystkich, którzy odpowiadają za zgodne z zasadą dostępności projektowanie, budowanie i użytkowanie obiektów oraz za tworzenie dostępnej przestrzeni publicznej. Dlatego pod hasłem „Budownictwo dostępne” będziemy publikować informacje o obowiązujących przepisach, praktyczne wskazówki i rozwiązania, pomocne osobom zainteresowanym i odpowiedzialnym za dostosowywanie budownictwa oraz przestrzeni publicznej do potrzeb różnych użytkowników.