Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Ruch budowlany

Powrót

W ramach programu badań statystyki publicznej analizowane są dane dotyczące:

  • liczby obiektów budowlanych przekazanych do użytkowania,
  • liczby wydanych nakazów rozbiórek obiektów budowlanych.

W ramach badań własnych analizowane są dane dotyczące:

  • liczby wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opracowania dotyczące ruchu budowlanego publikowane są na stronie internetowej Urzędu.

Realizując obowiązek przekazywania danych wynikający z art. 18a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) udostępniamy link do strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, na której zamieszczone zostały formularze GUNB-1 i GUNB-2.
http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/format-przekazywanych-danych/2018,rokp.html