Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Wrzesień 2021

Powrót
29.09.2021

Budowa Roku 2020

Konkurs PZITB „Budowa Roku 2020” 28 września br. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, nagrodził Laureatów Konkursu Budowa Roku 2020. „Budowa Roku” jest Konkursem branżowym, promującym osiągnięcia najlepszych projektantów, inwestorów oraz wykonawców. Z każdym kolejnym rokiem cieszy się ogromną i...
27.09.2021

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

100 punktów konsultacyjnych w całym kraju, w tym 30 na samym Mazowszu. Tak wyglądała ogólnopolska akcja przygotowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 25 września br. Data ta ma charakter symboliczny, ponieważ zbiega się ze Świętem Wszystkich Budowalnych, które wypada również w tym dniu. Uroczyste otwarcie wydarzenia odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. „...
27.09.2021

"Efektywność energetyczna w gminach – wyzwania a możliwości" – Konferencja podczas Metropolitalnych Dni Energii

Jak dbać o klimat, jaka jest jakość powietrza, którym oddychamy, rola samorządów w transformacji energetycznej oraz w jaki sposób adaptować się do zmian klimatycznych to m.in. tematyka przewodnia Metropolitalnych Dni Energii w Katowicach. Wydarzenie odbywało się w dniach 24-25 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz na placu Sławika i Antalla przed katowickim Spodkiem. Konferencji...
24.09.2021

Dzień Budowlanych

W dniu Święta Wszystkich Budowlanych - 25 września - życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych, dalszego dynamicznego rozwoju oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.   Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
23.09.2021

Narada z organami AAB i NB wrzesień 2021

Za nami już trzecie w tym roku spotkanie roboczo-informacyjne z wojewódzkimi organami terenowymi administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego. Posiedzenie odbyło się w formie on-line. Wydarzenie otworzyła Pani Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która po części oficjalnej złożyła uczestnikom życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Budowlanych: „...
23.09.2021

XXV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

22 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Jubileuszowa Uroczysta Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." Spotkanie otworzył Komisarz Konkursu Roman Pikuła. W wydarzeniu uczestniczyła Pani Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która wręczyła statuetki oraz wyróżnienia...
20.09.2021

Modernizacja RKO

17 września 2021 r. zakończyliśmy prace obejmujące modernizację istniejącego systemu teleinformatycznego Rejestru Kontroli Obowiązkowych RKO-2 do wersji systemu teleinformatycznego Rejestru Kontroli Obowiązkowych RKO-3. System ten umożliwia wysyłanie protokołów przez terenowe organy nadzoru budowlanego do organu wyższego stopnia. Modernizacja objęła: 1) analizę wymagań i specyfikacji potrzeb, 2)...
17.09.2021

Nowy wzór protokołu kontroli obowiązkowej

Premier Mateusz Morawiecki, jako minister właściwy do spraw budownictwa, podpisał nowe rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu kontroli obowiązkowej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września.    
16.09.2021

Spotkanie informacyjne GDDKiA

15 września 2021 r. w Józefowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała spotkanie informacyjne z firmami świadczącymi usługi nadzoru inwestorskiego. Głównym celem wydarzenia było omówienie najistotniejszych kwestii dotyczących jakości usług i robót realizowanych na inwestycjach GDDKiA. W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele nauki, środowiska inżynierów, organów nadzoru...
16.09.2021

Ogólnopolska konferencja administracji architektoniczno-budowlanej w Krynicy Morskiej

W dniach 13-15 września br. w Krynicy Morskiej odbyła się konferencja szkoleniowa administracji architektoniczno–budowlanej urzędów wojewódzkich. Do udziału w konferencji zaproszenie otrzymali: przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Infrastruktury, a także Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. GUNB reprezentował Pan...

Strony