Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Modernizacja RKO

Powrót

17 września 2021 r. zakończyliśmy prace obejmujące modernizację istniejącego systemu teleinformatycznego Rejestru Kontroli Obowiązkowych RKO-2 do wersji systemu teleinformatycznego Rejestru Kontroli Obowiązkowych RKO-3.

System ten umożliwia wysyłanie protokołów przez terenowe organy nadzoru budowlanego do organu wyższego stopnia.

Modernizacja objęła:

1) analizę wymagań i specyfikacji potrzeb,

2) zmianę w istniejącym systemie teleinformatycznym RKO-2 formularzy przeznaczonych do wprowadzania danych z przeprowadzanych kontroli obowiązkowych,

3) dostosowanie wydruków generowanych z rejestru, do projektowanego wzoru protokołu kontroli obowiązkowej,

4) utworzenie środowiska testowego (instancja testowa, odzwierciedlająca środowisko produkcyjne), służącego do przeprowadzania testów systemu teleinformatycznego RKO-3 oraz do celów szkoleniowych,

5) wdrożenie w środowisku testowym systemu teleinformatycznego RKO-3,

6) wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji administratora, użytkownika systemu teleinformatycznego RKO-3,

7) przeprowadzenie testów poprawności funkcjonowania systemu teleinformatycznego RKO-3,

8) utworzenie środowiska produkcyjnego (instancja produkcyjna) przeznaczonego dla użytkowników końcowych,

9) wdrożenie w środowisku produkcyjnym systemu teleinformatycznego RKO-3,

10) wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w szczególności architektury, instalacji i wdrożenia, kodu źródłowego systemu teleinformatycznego RKO-3