Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Ważne informacje

Powrót
18.10.2018
Narada szkoleniowa w Opolu
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, Zastępca GINB ds. orzecznictwa Paweł Kulbicki oraz główny specjalista Urszula Błażewicz 3 i 4 października br. uczestniczyli w naradzie szkoleniowej nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej z udziałem przedstawicieli Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W naradzie wzięli udział także Wojewoda Opolski Adrian...
12.10.2018
GINB na Forum Inżynierskim w Polanicy
W Polanicy 20 września br. odbyło się Forum Inżynierskie, zorganizowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Wśród zaproszonych gości Forum byli m.in. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska, Dolnośląski Inspektor Nadzoru Budowlanego Piotr Wiss, a także powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego...
09.10.2018
Z wielkim żalem żegnamy Piotra Pawłowskiego
Z wielkim żalem żegnamy Piotra Pawłowskiego – wybitnego działacza na rzecz praw niepełnosprawnych, niezmordowanego w pracy nad wyrównywaniem szans osób poszkodowanych przez los. Był założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji INTEGRACJA, wydawcą, twórcą programów telewizyjnych, autorem i inicjatorem wielu nowatorskich działań, które ułatwiły życie osobom...
08.10.2018
64. Konferencja Naukowa Krynica Zdrój
17 września 2018 r., w drugim dniu 64. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa udział wziął Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek. Konferencja w Krynicy jest inicjatywą o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Od wielu lat stanowi nieocenione źródło...