Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Ważne informacje

Powrót
30.01.2023
Cyfryzacja w budownictwie trwa. Teraz książkę obiektu budowlanego i dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online.
Od 2020 r. budownictwo przechodzi krok po kroku transformację cyfrową. Proces ten wspierają przepisy prawne, które przyspieszają kolejne usprawnienia w tym obszarze. Wśród najnowszych narzędzi cyfrowych GUNB są c-KOB i EDB.   Administracja i branża w obszarze budownictwa działają jak naczynia połączone. Każda, nawet najmniejsza zmiana na poziomie urzędniczym przekłada się na pracę i efektywność...
27.01.2023
Od 27 stycznia można prowadzić dziennik budowy elektronicznie w aplikacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
27 stycznia ruszył Elektroniczny Dziennik Budowy, który jest przełomem dla cyfryzacji w bu­downictwie. Z aplikacji można skorzystać na komputerze w każdej przeglądarce internetowej. EDB jest dostępny pod adresem: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl. Można także pobrać darmową wersję mobilną EDB ze sklepów Google’a i AppleStore. Aplikacja powstała w Głównym Urzędzie Nadzoru Bu­dowlanego z myślą o...
20.01.2023
Projekt Zone i CEEB – co dalej? Korzyści i nowe możliwości
Trwają prace nad Projektem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego długofalowym efektem ma być poprawa jakości powietrza w Polsce. Projekt ZONE zaowocuje powstaniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ta z kolei w znaczący sposób ułatwi i usprawni podejmowane działania interwencyjne oraz będzie stanowić podstawę do planowania lokalnej jak i ogólnokrajowej...
20.01.2023
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych
19 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Spotkanie otworzył Michał Widelski, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Rady - dr inż. Jan Bobrowicz. Rada kontynuowała dyskusję, którą zapoczątkowała na wrześniowym posiedzeniu. Dotyczyła ona kwestii uwzględniania niepewności pomiaru przy ocenie wyniku...
20.01.2023
Współpraca z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa przy wdrożeniu Elektronicznego Dziennika Budowy
W związku planowaną cyfryzacją dziennika budowy i uruchomieniem aplikacji Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB) od 27 stycznia br. , podjęliśmy współpracę z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Celem współpracy jest zapewnienie uczestnikom procesu budowlanego wsparcia merytorycznego przy prowadzeniu Elektronicznego Dziennika Budowy. Efektem naszej współpracy będą szkolenia dla przedstawicieli...