Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Ważne informacje

Powrót
17.05.2022
Nowe funkcjonalności w systemie do obsługi CEEB
Dzisiaj chcieliśmy się trochę pochwalić.  Przedstawiamy listę nowych funkcjonalności w systemie do składania deklaracji CEEB, które udało nam się wprowadzić w ostatnich miesiącach. Zmiana filtrów wyszukiwania w zakładce Budynki i Deklaracje Dla urzędników obsługujących deklaracje CEEB w zakładce Budynki oraz Deklaracje dodaliśmy nowy filtr: Wpisz adres, który umożliwia wyszukiwanie adresów i...
16.05.2022
Cykl ciekawe interpretacje
Dziś nowy i bardzo interesujący temat z cyklu ciekawe interpretacje. Zapraszamy do lektury:   Czy jest możliwe przeniesienie decyzji o legalizacji samowoli budowlanej w trybie art. 40 ustawy – Prawo budowlane?  Ustawodawca przewidział w art. 40 ustawy – Prawo budowlane możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na:  budowę, o której mowa w art. 28 ustawy – Prawo budowlane;  wznowienie robót...
16.05.2022
Forum Inżynierskie – Polanica Zdrój
13 maja br. Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele Urzędu wzięli udział w Forum Inżynierskim organizowanym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Spotkanie odbywało się w podziale na sesje: Sesja I Cyfryzacja w procesie budowlanym Sesja II Forma projektu budowlanego po zmianach w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniu Sesja III...
11.05.2022
Spotkanie dotyczące monitorowania działania i kompetencji Jednostek Oceny Technicznej i Krajowych Jednostek Oceny Technicznej
10 maja 2022 r., w naszej siedzibie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Jednostek Oceny Technicznej i Krajowych Jednostek Oceny Technicznej. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Departament Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Inicjatywa dotyczyła monitorowania działania i kompetencji tych jednostek oraz zakresu wyrobów budowlanych, dla których wydawane są krajowe...
10.05.2022
V posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
9 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Członków Zespołu powitała Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, spotkanie poprowadził Adam Baryłka, Przewodniczący Zespołu. Podczas pierwszej części spotkania Dorota Cabańska powitała nowych członków Zespołu, którzy dołączyli w ostatnim czasie, a są nimi: st. bryg. Ernest...
09.05.2022
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1...
06.05.2022
Liczba deklaracji składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to 3 307 385 zgłoszeń (05.05.2022)
Obecnie liczba deklaracji kształtuje się na poziomie 3 307 385 i dalej rośnie. Wzrost wpływu deklaracji do ewidencji obrazuje poniższy wykres: Z uwagi na przeznaczenie i rolę budynku liczba ta uwzględnia:   A: budynki mieszkalne  3 175 609 B: budynki niemieszkalne 1 317 76 Obecnie deklaracje złożone: przez urzędnika to 2 493 033, natomiast online to 814 352. W podziale na liczbę deklaracji dla...
04.05.2022
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych
28 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. W posiedzeniu uczestniczyli dwaj nowo powołani członkowie: prof. dr hab. Tomasz Kisilewicz, oraz dr inż. Maciej Gruszczyński. W związku z rządowym projektem ustawy o krajowym systemie nadzoru rynku produktów objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, Rada zarekomendowała jej uzupełnienie o: ● w ustawie o wyrobach budowlanych -...
04.05.2022
Trwa Wielki Wyścig Gmin w gromadzeniu deklaracji CEEB. Twoja Gmina może go wygrać!
Ranking Gmin cieszy się Państwa zainteresowaniem i podgrzewa emocje. Równie duże emocje wzbudza także Wielki Wyścig Gmin - wyścig po trofeum, jakim jest tytuł Lidera CEEB. Najlepsi – gminy z największą liczbą złożonych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - otrzymają dyplom oraz statuetkę Lidera. W pierwszej trójce, w naszym Rankingu Gmin, mamy obecnie: Zawidów - 81%...