Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Ważne informacje

Powrót
02.06.2023
Małopolskie Warsztaty dla inżynierów pod patronatem GINB
Małopolskie Warsztaty Inżyniera to drugie wydarzenie organizowane dla przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz architektów i inżynierów. Wydarzenie odbyło się w dniach 30-31 maja pod patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tematyka warsztatów Tematyka warsztatów obejmowała przepisy ustawy Prawo budowlane, cyfryzację procesu...
31.05.2023
Posiedzenie otwierające Zespołu ds. badania zagrożeń w budownictwie
Pierwsze spotkanie nowo powołanego Zespołu do spraw badania zagrożeń w budownictwie odbyło się 31 maja w siedzibie GUNB w Warszawie. Spotkaniu przewodniczyła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zespół ds. badania zagrożeń w budownictwie to nowy organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przewodnicząca zespołu Dorota Cabańska podczas pierwszego...
31.05.2023
Cyfryzacja budownictwa ze wsparciem na poziomie wojewódzkim i lokalnym
Cyfryzacja procesu budowlanego to kluczowy kierunek rozwoju nadzoru budowlanego zarówno na poziomie centralnym – w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego – jak i w całym kraju. Procesowi temu towarzyszą działania, których celem jest wsparcie organów na poziomie wojewódzkim i lokalnym. Celem cyfryzacji procesu budowlanego jest opracowanie i udostępnienie obywatelom nowoczesnych i łatwych w obsłudze...
25.05.2023
Ogólnopolska narada nadzoru budowlanego za nami
W poniedziałek, 22 maja, rozpoczęła się ogólnopolska narada szkoleniowa dla organów nadzoru budowlanego. Spotkanie otworzyła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Obecnie stoimy przed wieloma wyzwaniami. Związane są one ze zmianami w przepisach budowlanych i cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego. Niezwykle ważnym, wspólnym wyzwaniem jest także spójna komunikacja nadzoru...
24.05.2023
Wyniki kontroli budowy budynku przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie
8 maja br. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego rozpoczął kontrolę na terenie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie. Mokotowską inwestycję GUNB kontrolował w trybie natychmiastowym na wniosek Ministra Waldemara Budy. Kontrola wykazała uchybienia, w tym dwa o charakterze istotnym.   Wyniki kontroli Czynności, które podjęli kontrolerzy GUNB, wykazały dwa istotne...
23.05.2023
Jeden z pierwszych kursów Akademii GUNB dostępny na platformie PARP
Na platformie edukacyjnej PARP udostępniony został kurs GUNB dotyczący procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. To jeden z pierwszych kursów Akademii GUNB, z którego od teraz mogą korzystać nowi użytkownicy. O kursie Kurs „Pozwolenie na budowę krok po kroku” został przygotowany przez ekspertów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dedykowany jest wszystkim osobom, które planują rozpocząć...
22.05.2023
GUNB na Forum Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego uczestniczyli w Forum Inżynierskim Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie odbyło się w Polanicy Zdroju 19-20 maja. Forum zorganizowała Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Wzięli w nim udział członkowie Izby, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego i kierownicy wydziałów administracji architektoniczno-...
22.05.2023
GUNB szkoli na Śląsku
W środę,17 maja 2023 roku, gościliśmy na warsztatach szkoleniowych przedstawicieli okręgowej izby inżynierów budownictwa. Brali w nim udział także pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województwa śląskiego. Spotkanie otworzyła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tematyka Tematyka wydarzenia poświęcona była współpracy organów izby z...
22.05.2023
Samowola budowlana na terenach atrakcyjnych turystycznie
Samowola budowlana na terenach turystycznych to kwestia, która omawiana była podczas spotkania roboczego w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Spotkanie odbyło się w miniony czwartek 18 maja.   Zasięg i liczba samowoli budowlanych na terenach atrakcyjnych turystycznie, które nie są przeznaczone pod zabudowę, w ostatnim czasie stała się istotnym problemem. Jego rozwiązanie wymaga...