Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Ważne informacje

Powrót
30.09.2022
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych
29 września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych w nowym składzie i z nowym Przewodniczącym – powołanym 9 sierpnia 2022 r. dr. inż. Janem Bobrowiczem. Spotkanie uroczyście otworzyła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, która przywitała nowych członków Rady.  - Cieszę się, że będziemy współpracować w ramach ciała doradczego, jakim jest Rada. Jestem...
29.09.2022
Spotkanie szkoleniowe dla pracowników wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego
W dniach 27-28 września br. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla pracowników terenowych służb nadzoru budowlanego, które otworzył Michał Widelski, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.   Szkolenie odbyło się w siedzibie Urzędu i obejmowało następujące tematy: · aktualne problemy orzecznictwa w sprawach z zakresu nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, ·...
29.09.2022
XXVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."
28 września br.na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala XXVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." Tradycyjnie już wydarzenie otworzył Komisarz Konkursu Roman Pikuła. Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako Patron Honorowy Konkursu, wręczała statuetki oraz wyróżnienia zwycięskim instytucjom i biurom projektowym. Gali...
26.09.2022
Spotkanie szkoleniowe w Wojanowie
W dniach 21-23 września br. w Wojanowie odbywało się spotkanie szkoleniowe organów nadzoru budowlanego woj. dolnośląskiego. W spotkaniu udział wzięli: Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele Urzędu. W drugim dniu wydarzenia odbyły się prelekcje merytoryczne i zaprezentowane zostały  następujące tematy: Rozwój nadzoru budowlanego – kierunki i narzędzia, Dorota...
23.09.2022
Dzień Budowlanych 2022
  Poczucia satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, wielu sukcesów, ciekawych możliwości rozwoju oraz realizacji wszelkich podjętych wyzwań w życiu osobistym i zawodowym,  w Dniu Budowlanych, całemu środowisku i przyjaciołom branży budownictwa życzy Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  wraz ze współpracownikami.
23.09.2022
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym
   Szanowni Państwo, brak  szczelności  i  sprawności  urządzeń  spalających  paliwa, instalacji  kominowych  i  gazowych  oraz  brak  drożności  i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.  Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. W związku z...
21.09.2022
Cykl ciekawe interpretacje GUNB
Czy do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę konieczne jest dołączenie zgody właściciela obiektu budowlanego? W jaki sposób ustala się podmiot, któremu przysługuje prawo własności obiektu budowlanego?  Zgodnie z art. 30b ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię.  Jak natomiast wynika z art. 64 § 2 ustawy...
21.09.2022
Ruch budowlany w pierwszej połowie 2022 roku
  W I połowie 2022 roku wydano ogółem 84 909 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 108 920 obiektów budowlanych, podczas gdy w I półroczu 2021 r. było ich 105 195 dla 128 631 obiektów, natomiast  w I półroczu 2020 r. wydano 89 301 pozwoleń dla 104 816 obiektów, a w I półroczu 2019 r. 95 538 pozwoleń dla 112 512 obiektów. Jest to spadek na poziomie 19,3% ogólnej liczby wydanych pozwoleń na budowę w...
19.09.2022
Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
16 września br., Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego spotkała się, w ramach cyklu spotkań z jednostkami wojewódzkimi, z Ryszardem Kabatem, Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, jego zastępcą oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Szczecina. Program wizyty dotyczył bieżącej sytuacji i wyzwań w zakresie funkcjonowania jednostki oraz...