Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Powrót
Dzień Otwarty Inżynierów Budownictwa

100 punktów konsultacyjnych w całym kraju, w tym 30 na samym Mazowszu.

Tak wyglądała ogólnopolska akcja przygotowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 25 września br. Data ta ma charakter symboliczny, ponieważ zbiega się ze Świętem Wszystkich Budowalnych, które wypada również w tym dniu.

Uroczyste otwarcie wydarzenia odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” był tym czasem, kiedy inżynierowie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  oraz 16 Izb Okręgowych udzielali odpowiedzi obywatelom na wszystkie pytania związane z cyklem życia obiektu budowlanego oraz procedurami budowlanymi.

W punktach konsultacyjnych eksperci, w niektórych lokalizacjach, połączyli siły z pracownikami administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Akcja cieszyła się zainteresowaniem.

Patronat honorowy nad Dniem Otwartym objęła również Pani Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.