Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Spotkanie informacyjne GDDKiA

Powrót

15 września 2021 r. w Józefowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała spotkanie informacyjne z firmami świadczącymi usługi nadzoru inwestorskiego.

Głównym celem wydarzenia było omówienie najistotniejszych kwestii dotyczących jakości usług i robót realizowanych na inwestycjach GDDKiA.

W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele nauki, środowiska inżynierów, organów nadzoru budowlanego oraz organizacji branżowych.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentował m.in. Pan Krzysztof Myszkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych, który zaprezentował kwestie związane z procesem badania wyrobów budowlanych.

Podczas tego posiedzenia omówiono również następujące zagadnienia:

  • Rola projektanta, wykonawcy, konsultanta i inżyniera kontraktu a odpowiedzialność zawodowa i kontraktowa
  • Jakość świadczonych usług a jakość realizowanych robót budowalnych
  • Badania wyrobów budowlanych i pobieranie próbek na budowach

Spotkanie zakończyła dyskusja i wymiana doświadczeń z branżą budowlaną.