Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

XXV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Powrót
Pani Dorota Cabańska wręcza nagrodę

22 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Jubileuszowa Uroczysta Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Spotkanie otworzył Komisarz Konkursu Roman Pikuła. W wydarzeniu uczestniczyła Pani Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która wręczyła statuetki oraz wyróżnienia zwycięskim instytucjom i biurom projektowym.

Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” ma szczególny charakter. W drodze po nagrody rywalizują zarówno osoby fizyczne, powiaty, urzędy miasta, instytucje i deweloperzy. Wygrywają ci, których przedsięwzięcia wykażą się walorami budowlanymi i estetycznymi. Jest to konkurs dla najlepszych projektantów, inwestorów i wykonawców w Polsce.

Do Konkursu można zgłaszać projekty, które za cel obrały sobie ratowanie obiektów dziedzictwa minionych pokoleń. Mogą to być obiekty m.in. mieszkalne, hotelarskie, przemysłowe, sportowe i zabytkowe, mosty, drogi i całe obszary poddane rewitalizacji oraz nowe obiekty. Statuetka ma wyjątkowe znaczenie i stanowi zwieńczenie pracy uczestników Konkursu.

Gali towarzyszył również plebiscyt internetowy dla realizacji obiektów finałowych. Plebiscyt był dodatkiem promocyjnym do Konkursu, decyzję o przyznaniu nagrody podejmowało Jury wizytujące każdy obiekt startujący w Finale Konkursu.

Tegoroczna edycja miała wyjątkową oprawę, podczas spotkania przyznane były nagrody 25-lecia dla najbardziej zaangażowanych uczestników.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego był Patronem Honorowym wydarzenia.

Laureaci konkursu
Występ artystyczny
Pani Dorota Cabańska wręcza nagrodę
Pani Dorota Cabańska i Pan Roman Pikuła przekazują nagrodę
Pani Dorota Cabańska składa gratulacje finalistom Konkursu