Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Październik 2019

Powrót
22.10.2019

Narada szkoleniowa służb administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego województwa pomorskiego

Uwarunkowania funkcjonowania i współpracy służb administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, zagadnienia związane z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wybrane problemy z zakresu orzecznictwa sądowo – administracyjnego były głównymi tematami podczas narady szkoleniowej służb administracji architektoniczno-...
17.10.2019

Spotkania jubileuszowe - Październik 2019

XX Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa województwa zachodniopomorskiegoW dniach 10-11 października br. w Dźwirzynie Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Robert Wiktorski, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego spotkali się z uczestnikami XX Jubileuszowej Konferencji Szkoleniowej Nadzoru Budowlanego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Państwowej Straży...
17.10.2019

Jubileusz 20-lecia działalności organów administracji budowlanej

Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Paweł Kulbicki, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zaproszenie Wojewody Opolskiego, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 25-26 września br. w Pokrzywnej wzięli udział w naradzie szkoleniowej.Tematem przewodnim narady były Aktualne zadania...
11.10.2019

Dwudniowe spotkanie robocze w związku z realizacją Planu Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020 w ramach Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Marcin Szymański, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 2 października 2019 r. zainaugurowali dwudniowe spotkanie robocze dla pracowników wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego i Głównego Urzędu...