Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Narada szkoleniowa służb administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego województwa pomorskiego

Powrót

Wręczenie dyplomu

Uwarunkowania funkcjonowania i współpracy służb administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, zagadnienia związane z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wybrane problemy z zakresu orzecznictwa sądowo – administracyjnego były głównymi tematami podczas narady szkoleniowej służb administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego województwa pomorskiego, która odbyła się w dniach 17-18 października br. w Szarlocie k. Kościerzyny.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w spotkaniu reprezentowali: Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Paweł Kulbicki, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którzy poprowadzili wybrane panele dotyczące problematyki funkcjonowania i współpracy służb administracji budowlanej oraz orzecznictwa.
Główny Inspektor wręczył również powiatowym inspektorom dyplomy z okazji Jubileuszu 20-lecia nadzoru budowlanego.
Organizatorami narady szkoleniowej byli: Grzegorz Stosik, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małgorzata Cymerys, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Alicja Żurawska, Starosta Kościerski.