Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Spotkania jubileuszowe - Październik 2019

Powrót

XX Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa województwa zachodniopomorskiego
W dniach 10-11 października br. w Dźwirzynie Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Robert Wiktorski, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego spotkali się z uczestnikami XX Jubileuszowej Konferencji Szkoleniowej Nadzoru Budowlanego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.
Tematyka Konferencji obejmowała m.in.: istotne zmiany w przepisach Prawa budowlanego wprowadzone w 2019 roku, wnioski wynikające z prowadzonych postępowań administracyjnych na podstawie ustawy Prawo budowlane i Kpa oraz wynikające z wyroków sądowych, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
Korzystając z okoliczności Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazał powiatowym inspektorom dyplomy z okazji 20-lecia nadzoru budowlanego.

Kierownictwo

Pregent

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Spotkanie nadzoru budowlanego województwa lubuskiego z okazji Dnia Budowlanych

Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Robert Wiktorski, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego w dniach 8-9 października br. wzięli udział w spotkaniu szkoleniowym służb nadzoru budowlanego województwa lubuskiego w Kostrzynie nad Odrą.
Spotkanie było połączone z obchodami Dniach Budowlanych. Główny Inspektor wręczył również dyplomy okolicznościowe z okazji przypadającego na ten rok 20-lecia nadzoru budowlanego.

Kierownictwo

Uczestnicy

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Narada nadzoru budowlanego województwa warmińsko-mazurskiego

4 października br. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się narada nadzoru budowlanego województwa warmińsko-mazurskiego. W wydarzeniu uczestniczył Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Podczas narady Główny Inspektor spotkał się z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego i wręczył im dyplomy z okazji Jubileuszu 20-lecia nadzoru budowlanego.