Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Jubileusz 20-lecia działalności organów administracji budowlanej

Powrót

Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Paweł Kulbicki, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zaproszenie Wojewody Opolskiego, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 25-26 września br. w Pokrzywnej wzięli udział w naradzie szkoleniowej.
Tematem przewodnim narady były Aktualne zadania administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w realizacji procesu budowlanego.
Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony był roli inżynierów w rozwoju gospodarki Polski w okresie międzywojennym oraz 20-leciu funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Odznaczenia otrzymali zasłużeni pracownicy obu służb.
W pierwszym dniu, w popołudniowej sesji w panelu wystąpił Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
W drugim dniu, panel poranny poprowadził Paweł Kulbicki, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W dalszej części spotkania omówiono: stosowanie przepisów prawa budowlanego i kodeksu administracyjnego, zagadnienia związane z oceną stanu technicznego budynków i budowli oraz zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zasady prowadzenia inwestycji na zabytkach i obszarach zabytkowych.

Kierownictwo

Kierownictwo

Uczestnicy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Jubileusz 20-lecia funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego był również jednym z zagadnień narady szkoleniowej organizowanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która odbyła się w dniach 23-24 września br. w Chobienicach.
Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Paweł Kulbicki, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wręczyli z tej okazji dyplomy i podziękowania dla wszystkich pracowników nadzoru budowlanego województwa wielkopolskiego.
Poprowadzili również w pierwszym dniu spotkania warsztaty orzecznicze, których tematem były m.in.: Planowane zmiany w Prawie budowlanym, Procedury administracyjne w kontekście wybranych przepisów prawa budowlanego oraz aktualne problemy orzecznictwa organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Przywitanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Prelegenci

Prelegenci

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniach 19-20 września br. Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Krzysztof Piątek, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wzięli udział w Rzeszowie w spotkaniu z okazji 20-lecia działalności organów nadzoru budowlanego.
Podniosły charakter święta podkreśliła swoją obecnością i wystąpieniem Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.
Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie wyróżnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego województwa podkarpackiego honorowej odznaki „Za zasługi dla budownictwa".
Kierownictwo GUNB podziękowało uczestnikom spotkania za współtworzenie fundamentów struktur nadzoru budowlanego, poświęcenie na rzecz Państwa i Obywateli oraz kształtowanie prawdziwych wartości zawodowych. Wyrazem tego było przekazanie symbolicznych dyplomów jubileuszowych.
Uroczystość zakończył panel dyskusyjny nt. bieżącej i przyszłej działalności organów nadzoru budowlanego.

Uczestnicy

Odznaczenia

Odznaczenia