Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Dwudniowe spotkanie robocze w związku z realizacją Planu Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020 w ramach Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Powrót

Sala wykładowa prelegent Marcin Cudak

Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Marcin Szymański, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 2 października 2019 r. zainaugurowali dwudniowe spotkanie robocze dla pracowników wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Tematem przewodnim spotkania roboczego był Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020 w ramach Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Podczas czterech sesji spotkania omówiono, m.in.: zasady współpracy GUNB i WINB w czasie realizacji Planu Działań nadzoru budowlanego na lata 2019 – 2020, zagadnienia dotyczące zamówień publicznych, kontroli wyrobów budowlanych, kontroli na miejscu realizacji projektu oraz zasady sporządzania wniosku o płatność.