Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Konkurs architektoniczny

Powrót

polski lad

Uwaga! Ostateczny termin składania prac konkursowych upływa 22.12.2021 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w ramach programu Polski Ład ogłasza:

DWUETAPOWY KONKURS REALIZACYJNY
NA PROJEKT KONCEPCYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70 M2 

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie projektów o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych, które następnie będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.  Dzięki konkursowi szansę na  powszechne zaistnienie zyskają najlepsze, dostępne i uniwersalne rozwiązania architektoniczne. W dłuższej perspektywie wyłonione projekty mają szansę podnieść jakość estetyczną polskiego krajobrazu, zwiększyć harmonię i ład przestrzeni z zabudową indywidualną.

Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest wyłonienie 100 najlepszych projektów.

Etap II konkursu obejmuje przygotowanie prac konkursowych, a jego celem jest wyłonienie 50 najlepszych prac.

NAGRODY

W konkursie przewidujemy przyznanie następujących nagród:

 • 100 nagród pieniężnych dla prac wyłonionych w I Etapie w wysokości 5.000 zł brutto każda (łączna pula nagród wynosi 500.000 zł brutto)
 • 6 nagród rzeczowych w formie wyróżnień (dyplom)
 • 50 nagród dla prac wyłonionych w II Etapie w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej. Kwota przewidziana na zamówienie projektu budowlanego do wielokrotnego zastosowania wynosi 150.000 zł brutto za jeden projekt, czyli aż 50 uczestników może otrzymać wynagrodzenie za swój projekt w wysokości 150.000 zł brutto (łączny budżet przewidziany przez Zamawiającego to 7.500.000 zł)

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

 • dr inż. arch. Adam Baryłka – Przewodniczący Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Piotr Wiss - Sędzia referent
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – członek Sądu Konkursowego
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz – członek Sądu Konkursowego
 • mgr Tomasz Saciłowski - członek Sądu Konkursowego
 • dr inż. Radosław Sekunda - Sędzia rezerwowy
 • mgr inż. arch. Adam Popielewski - Sędzia rezerwowy
 • mgr inż. Wiesław Leszek Baranowicz - Sędzia rezerwowy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu upływa 21 września 2021 r. , a składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 13 października 2021 r.

Termin składania Opracowań studialnych upływa 8 listopada 2021 r.

Termin składania Prac konkursowych upływa 22 grudnia 2021 r.

Komunikacja uczestników z organizatorem odbywa się poprzez platformę komunikacji elektronicznej SOLDEA EPZ: https://www.soldea.pl/epz/epz/ 

Instrukcja filmowa korzystania z Platformy:
https://www.youtube.com/watch?v=FEpOx1P0Fds

LINK DO PLATFORMY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ