Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce

Powrót

kongres

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego organizuje kongres pod tytułem: „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”.

Kongres organizowany jest 30 sierpnia br. pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii w siedzibie ministerstwa, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Cel

Celem wydarzenia jest podsumowanie dotychczasowych działań GUNB w obszarze cyfryzacji procedur prawa budowlanego i dalsza ich popularyzacja.

Ponadto kongres organizowany jest w odpowiedzi na potrzebę szerszej prezentacji korzyści płynących z tego procesu dla wszystkich jego odbiorców, to jest zarówno urzędników jak i inwestorów w tym przede wszystkim inwestorów indywidualnych.

Dalsze cele kongresu to:

 • prezentacja dostępnych usług cyfrowych GUNB ich interesariuszom;
 • prezentacja przyszłych działań w zakresie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku GUNB, jako lidera procesu cyfryzacji budownictwa.

Program wydarzenia

Część 1 – Sala pod Kopułą – 10:00-12:30

 • Rozpoczęcie
 • Wystąpienia otwierające
 • Prezentacja zagranicznych praktyk z udziałem gości z zagranicy
 • Debata: Cyfryzacja procesu budowlanego – konieczność czy szansa?

Przerwa lunchowa – foyer – 12:30-13:30

Część 2 – Sala pod Kopułą – Cyfrowy ekosystem budownictwa – 13:30-15:15

 • Rozpoczynamy budowę. Przedstawienie krok po kroku jak to zrobić cyfrowo:
  • eBudownictwo – portal
  • eBudownictwo – wnioski
  • Rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń – RWDZ
 • Cyfrowy organ – System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie – SOPAB
 • Budujemy – zakładanie i prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy – EDB
 • Utrzymanie obiektu krok po kroku– Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – cKOB
 • Nowość! Serwis GUNB eWykonaniaZastępcze
 • Uprawnienia w budownictwie – Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane – eCRUB
 • Akademia GUNB
 • Forum Budownictwa

Część 3 – foyer – stoiska informacyjne – 14:30-17:00

Zakończenie 17:00