Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Styczeń 2021

Powrót
29.01.2021

Spotkanie GINB z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

W czwartek 28 stycznia odbyło się spotkanie p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Doroty Cabańskiej z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Celem było podsumowanie roku 2020 i rozmowa o perspektywach w nowym 2021 roku.Tematem spotkania była między innymi cyfryzacja procesu budowlanego. Już w lutym wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r...
28.01.2021

Prezentacja projektu ZONE na Forum Rozwoju Lokalnego

28 stycznia br. Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zaprezentowała założenia i ramowy harmonogram projektu ZONE na Konferencji Związku Miast Polskich “Miasto - strefa czystego powietrza?” Cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego...
22.01.2021

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych – styczeń 2021

W czwartek 21 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Rada podsumowała ubiegłoroczną działalność oraz przyjęła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2020.Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił wstępne informacje dotyczące kontroli rynku wyrobów budowlanych w minionym roku. Podczas posiedzenia omówiono również zasady dotyczące oznakowania zestawów...
15.01.2021

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanychw związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymiw okresie zimowym Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia...
07.01.2021

W 2021 roku ruszy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Według planu w I kwartale tego roku minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła. Po 3 miesiącach od ogłoszenia komunikatu właściciele nieruchomości będą mogli składać deklarację wypełniając prosty, elektroniczny formularz w internecie. Na wysłanie informacji o tym, czym ogrzewają swój dom, będą mieli 12 miesięcy. W...