Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Spotkanie GINB z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Powrót
Spotkanie GINB z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

W czwartek 28 stycznia odbyło się spotkanie p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Doroty Cabańskiej z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Celem było podsumowanie roku 2020 i rozmowa o perspektywach w nowym 2021 roku.
Tematem spotkania była między innymi cyfryzacja procesu budowlanego. Już w lutym wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadzającej zmiany m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W praktyce oznacza to, że zostanie uruchomiony serwis e-budownictwo, który umożliwi wypełnienie wniosków i przesłanie ich w sposób elektroniczny do właściwego urzędu. „Te zmiany nie tylko wychodzą naprzeciw otaczającej nas pandemicznej rzeczywistości, ale to także wygodne rozwiązanie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego i co ważne oszczędność czasu" – podkreśliła Dorota Cabańska.
Podczas spotkania poruszona została m.in. kwestia elektronicznego Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Podsumowana została też działalność Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakresie orzecznictwa oraz działań organów nadzoru budowlanego w obszarze wyrobów budowlanych.