Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Prezentacja projektu ZONE na Forum Rozwoju Lokalnego

Powrót
Forum rozwoju

28 stycznia br. Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zaprezentowała założenia i ramowy harmonogram projektu ZONE na Konferencji Związku Miast Polskich “Miasto - strefa czystego powietrza?”

Cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W Polsce problem jakości powietrza jest wciąż nierozwiązany, a szkodliwe substancje powodujące smog mają największe natężenie z powodu niskiej emisji, czyli substancji emitowanych w okresie zimowym przez gospodarstwa domowe. Systemowa wymiana pieców węglowych, tzw. kopciuchów, jest trudna ze względu na brak informacji, gdzie się obecnie znajdują. To właśnie jest najważniejszym celem projektu ZONE – zgromadzenie pełnej informacji na temat sposobów ogrzewania budynków mieszkalnych w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki budowie cyfrowej bazy zasilanej zarówno przez samych obywateli, jak i wiele organów administracji państwowej. Projekt umożliwi realizację bardzo ważnego celu społecznego, jakim jest poprawa komfortu życia w miastach, ochrona zdrowia i życie obywateli, a samorządy i administracja centralna będą posiadały darmowe, ustandaryzowane i uregulowane prawnie narzędzie umożliwiające planowanie polityk i wydatkowania środków publicznych na poprawę jakości powietrza. 

Do 2023 r. powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie aplikacją mobilną i webową do gromadzenia i udostępniania informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła, źródeł spalania paliw i energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynku. W 2022 roku powstanie aplikacja w wersji testowej, a rok później w produkcyjnej – z e-usługami dla obywateli, którzy będą mogli w wygodny sposób poprzez aplikację zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzacje budynku. Bardzo ważną funkcją systemu będzie dostarczanie wiedzy na temat programów finansowania i dofinansowania termomodernizacji budynku. Właściciele nieruchomości będą mogli sprawdzić możliwości dofinansowania w systemie CEEB oferowane w ramach różnych programów pomocowych na różnych szczeblach.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego otrzymał w ubiegłym roku dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację projektu „Zintegrowanego systemu ograniczania niskiej emisji (ZONE)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej “E-administracja i otwarty rząd”, w grupie działań 2.1 “Wysoka dostępność i jakość usług publicznych”.

Zone logotypy