Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Styczeń 2019

Powrót
24.01.2019

Uprawnienia kontrolerów GINB

Przedstawiciele Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, realizując ustawowe obowiązki związane z kontrolą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, robót budowlanych i utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, dokonują czynności kontrolnych na terenie całego kraju i w stosunku do obiektów budowlanych wszystkich kategorii. Legitymują się upoważnieniem wystawionym przez Głównego...
22.01.2019

Podsumowanie kontroli obiektów, w których działają tzw. escape roomy

Organy nadzoru budowlanego od 6 stycznia kontrolują obiekty, w których jest lub była prowadzona działalność związana z tzw. escape roomami. Podczas briefingu podsumowującego kontrole, Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński przekazał, że skontrolowanych zostało 418 takich obiektów, z których 59 wyłączono z użytkowania. W wyniku kontroli w stosunku do 220 obiektów trwają postępowania...
08.01.2019

Kontrole obiektów, w których mieszczą się pokoje zagadek

Nadzór budowlany od soboty 5 stycznia kontroluje obiekty, w których mieszczą się pokoje zagadek, tzw. escape roomy. Kontrole są prowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Policją – powiedział GINB Norbert Książek podczas poniedziałkowej konferencji z udziałem mediów, zorganizowanej przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.GINB podkreślił, że nadzór budowlany sprawdza...
07.01.2019

Komunikat GINB - uwaga na śnieg

Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane. W szczególności do...