Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Kontrole obiektów, w których mieszczą się pokoje zagadek

Powrót

Minister Jerzy Kwieciński i GINB Norbert Książek na tle napisu Kontrole budowlane po tragicznym pożarze w Koszalinie

Nadzór budowlany od soboty 5 stycznia kontroluje obiekty, w których mieszczą się pokoje zagadek, tzw. escape roomy. Kontrole są prowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Policją – powiedział GINB Norbert Książek podczas poniedziałkowej konferencji z udziałem mediów, zorganizowanej przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.
GINB podkreślił, że nadzór budowlany sprawdza obiekty, w których działają escape roomy, pod kątem spełniania wymagań wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane. Zaznaczył, że za stan techniczny obiektów odpowiadają ich właściciele i zarządcy. Kontrole nadzoru budowlanego dotyczą m.in. wykonywania przez nich obowiązków zapewnienia przeprowadzania kontroli okresowych rocznej i pięcioletniej, likwidacji uchybień wskazanych podczas takich kontroli i dokonywania niezbędnych napraw. Badana jest także historia obiektów pod kątem spełniania wymagań prawa budowlanego.
Minister Jerzy Kwieciński zapowiedział, że wyniki kontroli zostaną szczegółowo przeanalizowane dla uzyskania informacji, w jaki sposób lepiej zadbać o bezpieczeństwo osób korzystających z takich lokali, ponieważ ta kwestia jest sprawą zasadniczą. Minister odniósł się również do pytań o zmianę przepisów. Stwierdził, że obecne analizy nie wskazują na taką konieczność, ale ostateczne wnioski zostaną podjęte po zakończeniu kontroli i analizie ich wyników.