Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Podsumowanie kontroli obiektów, w których działają tzw. escape roomy

Powrót

Minister Jerzy Kwieciński i Zastępca GINB Krzysztof Piątek w otoczeniu kamer podczas briefingu

Organy nadzoru budowlanego od 6 stycznia kontrolują obiekty, w których jest lub była prowadzona działalność związana z tzw. escape roomami. Podczas briefingu podsumowującego kontrole, Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński przekazał, że skontrolowanych zostało 418 takich obiektów, z których 59 wyłączono z użytkowania. W wyniku kontroli w stosunku do 220 obiektów trwają postępowania administracyjne, a wobec 115 postępowania wyjaśniające. Tylko w 83 kontrolowanych obiektach inspektorzy nadzoru budowlanego nie stwierdzili nieprawidłowości. – To pokazuje dużą skalę niespełniania wymogów prawa – skomentował minister.
Wraz z ministrem Jerzym Kwiecińskim w briefingu wziął udział Zastępca GINB ds. kontroli i wyrobów budowlanych Krzysztof Piątek. Podkreślił, że w większości powodem wyłączeń obiektów z użytkowania była samowolna zmiana sposobu użytkowania. W wielu obiektach stwierdzono także nieprawidłowości stanu technicznego, polegające np. na niedrożności lub braku instalacji wentylacyjnych, dróg ewakuacyjnych, niespełnienie warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych, braki niezbędnych dokumentów. Wyjaśnił również, że wszystkie postępowania, które są obecnie w toku będą prowadzone aż do wydania odpowiednich decyzji.
Minister Jerzy Kwieciński poinformował także, że wyniki kontroli stały się podstawą propozycji zmiany art. 71 ustawy – Prawo budowlane. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniesie o uzupełnienie tego przepisu w przypadku zamiaru podjęcia działalności zmieniającej bezpieczeństwo pożarowe o zobowiązanie do dołączenia do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.