Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Październik 2017

Powrót
20.10.2017

Powołanie Zastępcy GINB

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk powołał z dniem 20 października 2017 r. Norberta Książka na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
04.10.2017

Wykaz kontroli - II pół. 2017 r.

Kontrole przeprowadzone przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych. Kontrolom GUNB podlegają organy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, obiekty i roboty budowlane oraz wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.   Kontrole przeprowadzone przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Kontrole wynikające z ustawy...
04.10.2017

Święto Budowlanych 2017

W Warszawie odbyły się centralne uroczystości Dnia Budowlanych, w których, na zaproszenie organizatorów, wzięła udział p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Anita Oleksiak. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na tegorocznym spotkaniu reprezentował wiceminister Tomasz Żuchowski. Centralne uroczystości koordynuje Związek Zawodowy „Budowlani”. Przewodniczącym Komitetu Honorowego...
04.10.2017

Komunikat GINB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego. Przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W...