Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Święto Budowlanych 2017

Powrót
Fot.  Związek Zawodowy „Budowlani”

W Warszawie odbyły się centralne uroczystości Dnia Budowlanych, w których, na zaproszenie organizatorów, wzięła udział p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Anita Oleksiak. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na tegorocznym spotkaniu reprezentował wiceminister Tomasz Żuchowski.

Centralne uroczystości koordynuje Związek Zawodowy „Budowlani”. Przewodniczącym Komitetu Honorowego obchodów jest Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Tradycyjnie, w spotkaniu z okazji Dnia Budowlanych uczestniczyli reprezentanci samorządów zawodowych i gospodarczych, wielu instytucji sektora budowlanego, mieszkaniowego i przemysłu wyrobów budowlanych oraz przedstawiciele władz państwowych, administracji publicznej i samorządowej, a także świata nauki.

Uroczystość ta stanowiła okazję do wymiany poglądów na temat sytuacji w branży budowlanej oraz wyróżnienia osób szczególnie dla niej zasłużonych odznaczeniami państwowymi oraz branżowymi, m.in. odznaką „Za Zasługi dla Budownictwa”. Zostały również odczytane listy gratulacyjne, m.in. list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W związku ze świętem Dnia Budowlanych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego życzy wszystkim osobom związanym z budownictwem sukcesów, osiągania zamierzonych celów i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy.