Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Wykaz kontroli - II pół. 2017 r.

Powrót

Kontrole przeprowadzone przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych.

Kontrolom GUNB podlegają organy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, obiekty i roboty budowlane oraz wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.