Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Umowa na projekt nowego rejestru cyfrowego e-CRUB podpisana

Powrót
Umowa na projekt nowego rejestru cyfrowego e-CRUB podpisana

W ramach wielu przygotowywanych usprawnień dotyczących procesu inwestycyjnego, wkrótce powstanie nowy elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB. Będzie to możliwe dzięki podpisanej 22 lipca br. umowie z wykonawcą.

Nowy rejestr e-CRUB będzie zaprojektowany we współczesnej technologii cyfrowej i umożliwi szybsze rozpoczęcie przez uprawnionych wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zastąpi również stary rejestr CRUB i docelowo będzie zintegrowany z pozostałymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom rejestr będzie rzetelnym, wiarygodnym i przede wszystkim aktualnym urzędowym źródłem informacji.

Aktualne informacje na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego w Zakładce – CYFRYZACJA.