Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Cyfryzacja

Powrót

e-budownictwo

17.09.2020
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

W GUNB rozpoczniemy budowę nowego systemu, który pomoże w walce ze smogiem.

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana 17 września przez Sejm, a dzień wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574). CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. Utworzenie ewidencji zostało skorelowane z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym programie “Stop Smog”.

16.09.2020
E-budownictwo. Włącz się!

Trwa nabór chętnych do zaangażowania się w pilotaż przesłania projektu budowlanego do urzędu elektronicznie. Pilotaż jest badaniem opinii i ma na celu zebranie doświadczeń użytkowników nowej strony  e-budownictwo. Firmy chętne do wzięcia udziału w programie, jako nasi partnerzy, otrzymają możliwość publikacji swojego znaku firmowego, odsyłacza do strony internetowej i krótkiego tekstu o sobie na stronie internetowej GUNB-u. Uczestnicy dostaną także świadectwo ukończenia pilotażu wydane przez urząd.

Podczas pilotażu uczestnicy otrzymają wsparcie techniczne w zakresie przesłania dokumentów do swojego powiatowego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przed rozpoczęciem procedowania wniosku w formie elektronicznej należy skontaktować się z badaczką UX, która na podstawie przeprowadzonego wywiadu dobierze odpowiedni scenariusz testowy. Na spotkanie można zapisać się telefonicznie (tel. 792046409), mailowo (pisząc na adres roksana [dot] jedruchatgmail [dot] com) lub za pomocą kalendarza .

Program pilotażowy dotyczy wybranych organów administracji architektoniczno-budowlanej.
Sprawdź, czy będziesz składał/-a wniosek w następujących organach biorących udział w pilotażu:

1. Starosta Legionowski,
2. Starosta Pruszkowski,
3. Starosta Powiatu Mieleckiego,
4. Starosta Pucki,
5. Prezydent Gdyni,
6. Starosta Gliwicki,
7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,
8. Prezydent Miasta Kielce
9. Starosta Poznański,
10. Prezydent Miasta Poznania,
11. Starosta Bocheński,
12. Starosta Świdwiński,
13. Prezydent Miasta Sopotu,
14. Starosta Radomszczański,
15. Prezydent Miasta Gdańska,
16. Prezydent m. st. Warszawy – Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wola,
17. Starosta Olsztyński.

10.09.2020
Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu

9 września na Forum Ekonomicznym w Karpaczu odbył się panel E-budownictwo - przełom w procesie inwestycyjno-budowlanym. W dyskusji, którą poprowadził red. Bartosz Bednarz, wzięli udział następujący paneliści:

 • Robert Nowicki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 
 • Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GUNB
 • Wojciech Gwizdak, Sekretarz, Krajowa Rada Izby Architektów RP
 • Mirosław Boryczko, Przewodniczący, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
 • Andrzej Falkowski, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas spotkania poruszano kwestię zakresu prowadzonych prac w obszarze cyfryzacji, współpracy z innymi podmiotami, barier dla rozwoju projektu, roli jaką ma do odegrania GUNB, czasu i warunków potrzebnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej budownictwa.

Pani Dorota Cabańska opowiedziała o tym, co udało się zrobić i nad czym obecnie pracujemy w ramach projektu cyfryzacji - Uruchomiliśmy serwis e-budownictwo, na którym dostępnych jest 10 formularzy wniosków i który ma pozytywną ocenę wśród użytkowników. Teraz rozpoczynamy drugi etap pilotażu serwisu, który jest dużo większym wyzwaniem i przedsięwzięciem, czyli przeprocedowanie scyfryzowanego projektu budowlanego. To jest nasz główny priorytet realizowany przy wsparciu inżynierów i architektów, za co tutaj bardzo dziękuję. Wiemy, że to jest jedna z najważniejszych dla inwestorów procedur. Prowadzimy pilotaż z ich udziałem i zaangażowaniem organów samorządowych, a wnioski płynące z badań będziemy w najbliższych miesiącach wdrażać, aby w przyszłym roku scyfryzowany projekt budowlany wprowadzić. To będzie ogromny krok naprzód!  

W dalszej części wypowiedzi Pani Dorota Cabańska przedstawiła pozostałe elementy układanki - konto inwestora, integrację serwisu e-budownictwo z systemem RWDZ, Elektroniczny Dziennik Budowy, elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane eCRUB, a na koniec nasze największe wyzwanie -  koncepcję Platformy Informacji Przestrzennej.

Chcemy, aby wszystkie dane, które są gromadzone w dzisiejszych rejestrach i ewidencjach będących w posiadaniu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, które będziemy modernizować, były pokazywane na mapie przestrzennej. Chcemy w końcu upowszechnić informacje, które są dzisiaj zamknięte w tych systemach - powiedziała Pani Dorota Cabańska.

07.09.2020
Zakończenie prac analitycznych e-CRUB

7 września odbyła się prezentacja analiz wymagań, specyfikacji potrzeb oraz projektu koncepcji e-CRUB. Tym samym rozpoczynamy prace programistyczne nad elektronicznym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy GUNB, wykonawca serwisu oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich,  Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Omówiliśmy szczegółowo zakres systemu, podstawowy obieg i wymianę informacji, zasady bezpieczeństwa i dostępu do danych. Istotną częścią prezentacji była propozycja interfejsu wyszukiwania rekordów danych i wygląd kart osobowych rejestru.

Na końcu - harmonogram. 7 grudnia b.r. planujemy zakończenie prac nad rejestrem e-CRUB.

04.09.2020
Inauguracja II etapu pilotażu

4 września odbyło się spotkanie inaugurujące drugi etap pilotażu generatora wniosków elektronicznych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy zespołu ds. cyfryzacji w GUNB oraz nasi partnerzy: Stowarzyszenie Architektów Polskich,  Izba Architektów RP i Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Celem pilotażu jest zebranie opinii użytkowników na temat nowych funkcjonalności strony e-budownictwo - zarówno składających, jak i odbierającego wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji państwowej. Przez następne 6 tygodni będziemy analizować między innymi proces składania pełnego wniosku o pozwolenie na budowę. Szczególne znaczenie ma test możliwości przesłania załącznika, jakim jest projekt budowlany we wniosku o pozwolenie na budowę i w zgłoszeniu z projektem.

03.09.2020
Podsumowanie I etapu pilotażu generatora wniosków

Na dzisiejszym spotkaniu z udziałem zespołu ds. cyfryzacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami 17 organów administracji architektoniczno-budowlanej, a także z naszymi partnerami: Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  Izbą Architektów RP i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa podsumowaliśmy I etap pilotażu generatora wniosków elektronicznych dostępnych na stronie e-budownictwo.

Przypomnijmy, celem pilotażu był test systemu wygenerowania i przesyłania wniosków do urzędu dla 10 wybranych procedur w procesie inwestycyjno-budowlanym, zbadanie potrzeb z punktu widzenia inwestora, sprawdzenie podstawowych ścieżek użytkownika pod kątem stworzenia panelu konta inwestora, a także zebranie propozycji rozwiązań i ulepszeń dla serwisu.

Podczas spotkania wykonawca serwisue-budownictwo zaprezentował wyniki badań z 282 wejść na stronę łącznie i 100 nagrań przeprocesowania wniosków. Każdy z badanych spędził ok. 20 minut na stronie e-budownictwo i wygenerował przynajmniej 3 elektroniczne wnioski. W dalszej części badań przeprowadzono wywiady pogłębione z użytkownikami na temat wad i zalet serwisu oraz tworzenia konta użytkownika. Wszyscy badani stwierdzali, że wygląd i nawigacja serwisu jest bardzo dobra, a system składania wniosków - czytelny. Ich ogólne odczucia względem aplikacji były przeważająco dobre. Oczywiście, system wymaga usprawnień. Badani wskazywali elementy funkcjonalne w samych formularzach, które wymagają zmiany lub poprawy. Powstała na tej drodze lista rozwiązań, które zostaną wprowadzone do systemu w najbliższym miesiącu.

31.08.2020
Testy integracji aplikacji e-budownictwo z Węzłem Krajowym

Na dzisiejszym spotkaniu z wykonawcą strony e-budownictwo otrzymaliśmy potwierdzenie zakończenia prac nad integracją systemu z Węzłem Krajowym - rejestrem systemu identyfikacji elektronicznej, w którym za pomocą jednego loginu (login.gov.pl) użytkownicy mogą korzystać jednocześnie z bardzo wielu usług państwowych dostępnych on-line. Obecnie przechodzimy do fazy testów działania integracji.

Podczas spotkania omawiany był szczegółowo plan wdrożenia drugiego etapu pilotażu, który startuje już 4 września. Przypomnijmy, celem pilotażu jest zebranie opinii użytkowników na temat nowych funkcjonalności strony e-budownictwo - zarówno składających, jak i odbierającego wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji państwowej. Od najbliższego piątku, przez następne 6 tygodni, będziemy analizować doświadczenia inwestorów w składaniu pełnego wniosku o pozwolenie na budowę w wersji elektronicznej oraz urzędników - w ich odbieraniu.

Jesteś architektem lub inżynierem, planujesz wysłanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia z projektem we wrześniu lub w październiku? Zgłoś się do programu pilotażowego. Pomożemy w poprawnym przesłaniu dokumentów. Prześlij informację na adres e-budownictwoatgunb [dot] gov [dot] pl (e-budownictwoatgunb [dot] gov [dot] pl.)

Program pilotażowy dotyczy wybranych organów administracji architektoniczno-budowlanej.
Sprawdź, czy będziesz składał/-a wniosek w następujących organach biorących udział w pilotażu:

1. Starosta Legionowski,
2. Starosta Pruszkowski,
3. Starosta Powiatu Mieleckiego,
4. Starosta Pucki,
5. Prezydent Gdyni,
6. Starosta Gliwicki,
7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,
8. Prezydent Miasta Kielce
9. Starosta Poznański,
10. Prezydent Miasta Poznania,
11. Starosta Bocheński,
12. Starosta Świdwiński,
13. Prezydent Miasta Sopotu,
14. Starosta Radomszczański,
15. Prezydent Miasta Gdańska,
16. Prezydent m. st. Warszawy – Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wola,
17. Starosta Olsztyński.

26.08.2020
Promocja serwisu e-budownictwo wspólnie z Izbami

Na cyklicznym spotkaniu ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  Izbą Architektów RP i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa omówiliśmy między innymi kwestię kampanii informacyjnej aplikacji e-budownictwo, która rozpocznie się jesienią po wprowadzeniu zmian w ustawie Prawo budowlane, a co za tym idzie pełnej funkcjonalności serwisu umożliwiającej wysłanie wniosku do urzędu elektronicznie. Wszyscy nasi partnerzy wyrazili zainteresowanie włączeniem się w kampanię. Upowszechnienie cyfryzacji od samego początku stworzy pole do bardziej efektywnego wprowadzenia rozwiązań o wyższym stopniu zaawansowania.

Innymi omawianymi zagadnieniami podczas spotkania była kwestia słowników występujących w elektronicznym centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB, a także harmonogram dalszych prac przy wdrażaniu rejestru. Na 7 września br. zaplanowaliśmy spotkanie, podczas którego zaprezentujemy interfejs użytkownika tej aplikacji.

Materiały promocyjne do pobrania.

25.08.2020
Dobry plan. Kolejne kroki w zakresie pilotażu generatora wniosków

Na dzisiejszym spotkaniu z wykonawcą generatora wniosków ustaliliśmy harmonogram prac na najbliższe dwa tygodnie w zakresie wprowadzanych zmian w serwisie. Główny nacisk w najbliższym czasie będzie położony na integrację systemu z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej. 3 września zamykamy I etap pilotażu w wybranych 17 starostwach, które podpisały z nami porozumienie, a od 4 września rozpoczynamy II etap pilotażu, w którym użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzenia funkcji przesłania pełnego wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej.

Jednocześnie będziemy prowadzić intensywne prace nad wprowadzeniem zmian w systemie na podstawie wyników badań doświadczeń użytkowników po I etapie pilotażu. Wyniki badań, realizowane metodą HotJar i wywiadów pogłębionych, będą znane już w tym tygodniu.

24.08.2020
Bardzo blisko zakończenia prac analitycznych dla e-CRUB

Na cyklicznym spotkaniu zespołu ds. cyfryzacji GUNB z wykonawcą elektronicznego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB omówiono status projektu. Trwają ostatnie prace analityczne dotyczące modelu danych i scenariuszy użycia. Zwieńczeniem intensywnych prac wykonanych w ostatnim miesiącu będzie projekt interfejsu programistycznego. Przedstawiciele izb samorządu zawodowego będą mieli możliwość zapoznać się z nim 4 września, po czym nastąpi rozpoczęcie prac programistycznych.

Elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB, wprowadzany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego we współpracy ze  Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  Izbą Architektów RP i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, będzie gotowy dla użytkowników jeszcze w tym roku.

20.08.2020
Kontynuacja prac nad nowym e-CRUB

Na cyklicznym spotkaniu zespołu ds. cyfryzacji w GUNB z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich,  Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa omówiono przypadki użycia i scenariusze użycia dla systemu e-CRUB. Kontynuowano także prace nad słownikami specjalności dla kart zawodowych osób, które uzyskały uprawnienia przed 1995 r. oraz kwestię zasad korzystania z systemu nadawania uprawnień budowlanych przez uprawomocnienie kart w naszym przyszłym systemie.

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane w wersji elektronicznej e-CRUB będzie wdrożony w ramach projektu cyfryzacji przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego  jeszcze w tym roku.

19.08.2020
Porozumienie ze starostwami podpisane

Podpisaliśmy porozumienie z 17 starostwami w zakresie pilotażu zarówno nowego serwisu e-budownictwo jak i cyfrowego projektu budowlanego. Serwis ten będzie obsługiwał pełen cyfrowy obieg wniosków po wejściu w życie na jesieni nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. W pilotażu biorą udział następujące organy samorządowe:

1. Starosta Legionowski,
2. Starosta Pruszkowski,
3. Starosta Powiatu Mieleckiego,
4. Starosta Pucki,
5. Prezydent Gdyni,
6. Starosta Gliwicki,
7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,
8. Prezydent Miasta Kielce
9. Starosta Poznański,
10. Prezydent Miasta Poznania,
11. Starosta Bocheński,
12. Starosta Świdwiński,
13. Prezydent Miasta Sopotu,
14. Starosta Radomszczański,
15. Prezydent Miasta Gdańska,
16. Prezydent m. st. Warszawy,
17. Starosta Olsztyński.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować powyższym jednostkom za zaangażowanie w budowę nowej funkcjonalności serwisu.

11.08.2020
Testy działania nowego systemu strony e-budownictwo w programie pilotażowym

We wtorek 11 sierpnia odbyło się spotkanie zespołu ds. cyfryzacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami organów administracji architektoniczno-budowlanej, które podjęły współpracę w zakresie testów systemu e-budownictwo. Spotkanie zainaugurowało uruchomienie programu pilotażowego, w trakcie którego przetestowane zostaną przyszłe funkcjonalności generatora wniosków. Osoby biorące udział w badaniu będą miały styczność z wersją generatora dostępną dla wszystkich zainteresowanych po wprowadzeniu nowelizacji ustawy-Prawo budowlane, która ma wejść w życie po 19 września 2020 r.

Celem pilotażu jest zbadanie doświadczenia użytkownika, zarówno składającego, jak i odbierającego wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji państwowej, jak również zbadanie sprawności i prawidłowości działania generatora pod względem technicznym. Zebrane podczas pilotażu opinie użytkowników będą podstawą do wprowadzania zmian i opracowania końcowej wersji narzędzi służących do cyfrowego składania wniosków w postępowaniu administracyjnym w ramach procesu inwestycyjnego.

Badanie działania serwisu e-budownictwo z użytkownikami realizowane jest za pomocą narzędzi HotJar oraz wywiadów pogłębionych i podzielone na dwie fazy. Realizacja pierwszej z nich planowana jest na najbliższe 6 tygodni.

07.08.2020
Ruszyły prace nad elektronicznym rejestrem eCRUB

W piątek 7 sierpnia odbyło się spotkanie robocze zespołu pracującego nad elektronicznym centralnym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane. Omówiono status prac z wykonawcą i plan działania na najbliższy czas.

Przypomnijmy, nowy rejestr e-CRUB będzie zaprojektowany we współczesnej technologii cyfrowej i umożliwi szybsze rozpoczęcie przez uprawnionych wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zastąpi stary rejestr CRUB i docelowo będzie zintegrowany z pozostałymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych.

05.08.2020
Kolejne spotkanie z Izbami

Na kolejnym spotkaniu przedstawicieli GUNB z przedstawicielami Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, zebrani zapoznali się z zasadami, planem i harmonogramem planowanego pilotażu w zakresie cyfryzacji wybranych procedur uregulowanych w Prawie budowlanym. W szczególności omówione zostały poszczególne etapy pilotażu. Przedstawiciele izb potwierdzili gotowość do wspierania pilotażu przez zachęcanie uczestników procesu inwestycyjnego do korzystania w ramach testów z nowych elektronicznych narzędzi.

Omówione również zostały zasady działania serwisu e-budownictwo pierwszym etapie jego działania oraz po wejściu w życie zmian legislacyjnych, dzięki którym serwis osiągnie pełnię swoich możliwości technicznych. W drugiej części dyskutowano nad zmianami ustawy – Prawo budowlane zgłoszonymi przez Izbę Architektów RP.

02.08.2020
Serwis e-budownictwo już działa

Dziś ruszył serwis e-budownictwo - rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym. W serwisie zamieszczonych jest pierwszych 10 formularzy dotyczących wybranych procedur budowlanych. W pierwszej fazie po uruchomieniu serwis będzie służył inwestorom tylko do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak przygotowany wniosek będzie na razie dostarczany do organu administracji w dotychczasowy sposób. Ale już jesienią będzie można podpisać go podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. Jednocześnie pozostanie dotychczasowa możliwość składania dokumentów w formie papierowej, tak jak do tej pory. O tym, który sposób wybrać, tradycyjny czy elektroniczny, będą decydować inwestorzy.

W pierwszym etapie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego w serwisie znajdują się następujące formularze: 

 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłoszenie rozbiórki, 
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W serwisie zamieszczone są także najczęściej padające pytania wraz z odpowiedziami, które mogą być pomocne podczas wypełniania formularzy.  

Cyfryzacja upraszcza i przyspiesza procedury administracyjne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Jest to ułatwienie nie tylko dla inwestorów, lecz także architektów i inżynierów. W kolejnych etapach będzie możliwość składania m.in. wniosków o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym.

29.07.2020
Spotkanie z Izbami

Kolejna odsłona konsultacji ze środowiskiem budowlanym za nami. Przedstawiciele branży zaproszeni do współpracy przy procesie cyfryzacji procesu budowlanego, w tym do testowania i opiniowania poszczególnych rozwiązań na etapie ich tworzenia, wzięli udział w spotkaniu 29.07.2020 r.

W ramach spotkania uczestnicy z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich omówili ramowy harmonogram prac nad nowym elektronicznym Centralnym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB. Poruszono zagadnienia związane ze zmianami przepisów i zmianami technologicznymi, dotyczącymi nowego Centralnego rejestru.

31.07.2020
Rozpoczęliśmy cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego

W ramach pilotażu od poniedziałku w serwisie e-budownictwo można pobrać i wypełnić formularze dot. procesu budowlanego. Już jesienią możliwe będzie również przesyłanie dokumentacji budowlanej online. A na koniec roku – złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę.

Już teraz drogą elektroniczną można:

 • zgłosić roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
 • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłosić rozbiórkę, 
 • wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • wnioskować o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Przyszedł czas na unowocześnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Od mitręgi biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. A – co jeszcze ważniejsze – dzięki temu w Polsce łatwiej i szybciej będzie można zbudować dom czy budynek mieszkalny.  - powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz

A wiceminister Robert Nowicki wyjaśnia: – Działania na rzecz cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W pierwszym kroku uruchamiamy serwis e-budownictwo. Już od najbliższego poniedziałku pilotażowo będzie na nim dostępnych pierwszych 10  formularzy elektronicznych. Będzie można wypełnić je online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. Ale to dopiero początek. Jesienią wypełniony formularz będzie można podpisać za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego, i w całości złożyć bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Zaś p.o. zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska wskazuje: – Celem cyfryzacji procesu budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie czynności realizowanych w ramach dotychczasowych procedur. Potrzebę cyfryzacji kolejnego działu administracji publicznej uwypuklił lockdown, związany z pandemią Covid-19. Na pierwszy ogień pójdzie dziesięć formularzy, które już niedługo będzie można zrealizować przez internet. Do pracy przy digitalizacji polskiego budownictwa zaprosiliśmy głównych zainteresowanych, czyli środowisko budowlane, architektów i inżynierów, którzy od samego początku testują i opiniują poszczególne rozwiązania, na wczesnym etapie ich tworzenia.

- Cyfryzacja w budownictwie to idea, która nie sprowadza się tylko do zastąpienia drukowanych dokumentów ich elektroniczną kopią, lecz możliwość stosowania funkcjonalnych rozwiązań, usprawniających procesy administracyjne i budowlane. To potrzebne narzędzia w projektowaniu, komunikowaniu się z urzędami i nadzorowaniu realizacji. Towarzyszące im przemyślane regulacje prawne pozwolą na duży skok w „cyfrową przestrzeń budowlaną”.  Potrzebne jest również stworzenie systemu do korzystania z zasobów informacji dotyczących terenu lub inwestycji przechowywanych w przestrzeni elektronicznej, dostępnych tak dla inwestorów, projektantów i urzędów. Projektanci, którzy do tej pory czas na projektowanie dzielili z koniecznością dopełnienia wszystkich formalności i kompletownia dokumentów, będą mogli poświęcić go na rzecz jakości projektowanej architektury i ładu przestrzennego – mówi Małgorzata Pilinkiewicz, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

I podkreśla: - Środowisko architektów pokłada duże nadzieje w cyfryzacji procedur inwestycyjnych, w tym administracyjnych, która jest naturalną konsekwencją powszechnego obecnie projektowania przy użyciu komputerów, a elektroniczna decyzja o pozwoleniu, dopełnieniem tak realizowanej aktywności.

- Cyfryzacja w różnych obszarach budownictwa dokonuje się nieustannie i jest nieodwołalna. Dziś mówimy o procedurach administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Polska Izba Inżynierów Budownictwa traktuje podjętą inicjatywę jako bardzo ważny impuls do dalszych i kompleksowych działań, dotyczących także naszego zawodowego warsztatu. Chętnie będziemy dzielić się naszą wiedzą i samorządowym doświadczeniem na bieżącym i kolejnych etapach szeroko rozumianej cyfryzacji polskiego budownictwa - dodaje Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Jakie będą kolejne kroki w cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

Ułatwienia, które przyniesie serwis e-budownictwo to dopiero początek. Kolejnymi etapami naszych działań będą:

 • wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy
 • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane;
 • konto inwestora w serwisie e-budownictwo
 • umożliwienie – pod koniec roku – złożenia wniosku o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie, załączając wymagane dokumenty i podpisując je za pomocą profilu zaufanego. 

Dla przykładu w 2019 roku wydano 99 833 pozwolenia dla budynków jednorodzinnych i 5301 pozwoleń dla budynków wielorodzinnych. Do tej pory każdy wniosek dostarczony przez interesariusza, w wersji papierowej, przechodził przez ręce urzędnika. Po wprowadzeniu przygotowywanych przez nas rozwiązań ulegnie to zmianie. Będzie to również duże ułatwienie dla obłożonych pracą urzędników.

W połowie sierpnia rozpocznie się pilotaż w 15 starostwach powiatowych, które będą testować zdigitalizowany formularz pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany. Sprawdzane będą narzędzia i rozwiązania techniczne umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie procesu. 

Jakie korzyści płyną z cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

Postulat cyfryzacji procesu budowlanego od wielu lat podnoszą różne środowiska związane z budownictwem. Potrzebę tę dodatkowo uwypukliła pandemia Covid-19.

Drogę do tych działań otwierają zmiany w prawie, których projekt – po przyjęciu w miniony wtorek przez rząd – czeka teraz na rozpatrzenie przez Sejm. Chodzi o projekt noweli Prawa budowlanego zawarty w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego.

Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa – papierowa postać – dokumentacji składanej do organów administracji budowlanej. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej, czy papierowej. 

Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje na temat cyfryzacji, zapisz się do naszego NEWSLETTERA !

Materiały promocyjne związane z kampanią serwisu e-budownictwo do pobrania.