Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Spotkanie z przedstawicielami Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Powrót
Spotkanie z przedstawicielami Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

10 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematem przewodnim był przygotowywany nowy elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB).

Uczestnicy spotkania omówili główne założenia projektu, w tym konieczne zmiany legislacyjne i technologiczne związane z nowym rejestrem e-CRUB.

Zakładanym efektem prac będzie m.in.:

  • umożliwienie szybszego rozpoczęcia przez uprawnionych wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • zastąpienie starego rejestru nowym rejestrem zbudowanym we współczesnej technologii cyfrowej,
  • udostępnianie danych o osobach wpisanych do nowego rejestru na naszej stronie internetowej.

Poruszono również kwestie integracji systemów istniejących i projektowanych.

Spotkanie było jednocześnie zaproszeniem do aktywnej współpracy i opiniowania rozwiązań projektowanych podczas procesu cyfryzacji procedur.

 

Po więcej informacji na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym nowego rejestru e-CRUB, zapraszamy do Zakładki – Cyfryzacja.