Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Spotkanie z przedstawicielami Izb w ramach konsultacji „Cyfryzacji procesu inwestycyjnego”

Powrót
Cyfryzacja

Generowanie decyzji i niezbędne zmiany przepisów ustawy – Prawo budowlane w zakresie rejestru e-CRUB były tematem trzeciego spotkania przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz reprezentantów Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Podczas spotkania omówiono również kwestie dotyczące korzystania z projektowanej aplikacji i komunikacji z istniejącymi systemami oraz temat uprawnień i ich weryfikacji podczas procesu rejestracji w systemie.

Poruszony został także temat serwisu online służącego do składania wniosków w procesie inwestycyjno-budowlanym, opracowanego przez GUNB. Serwis jest w trakcie realizacji i wkrótce wejdzie w fazę testów, do których zaproszeni będą użytkownicy zewnętrzni.

Spotkanie, które odbyło się 1 lipca br. stanowiło kontynuację współpracy i opiniowania rozwiązań opracowywanych podczas procesu cyfryzacji procedur budowlanych.

Po więcej informacji na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego zapraszamy do Zakładki – CYFRYZACJA.