Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Spotkanie z AAB

Powrót
Spotkanie z AAB

Wkrótce ruszamy z pilotażem i pierwszymi testami dotychczas zaprojektowanych rozwiązań w ramach projektu cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

Pierwsze formularze elektroniczne, które będą funkcjonować w ramach testów generatora wniosków na platformie e-budownictwo, sprawdzą od strony użytkownika wybrane organy administracji architektoniczno-budowlanej, w pierwszej połowie sierpnia br.

Głównym założeniem pilotażu jest weryfikacja działania przygotowanych rozwiązań w praktyce. Przetestowane zostaną narzędzia umożliwiające  elektroniczne przesyłanie wniosków i zgłoszeń, w tym składanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z elektronicznym projektem budowlanym. Celem pilotażu jest przede wszystkim zbadanie doświadczenia użytkownika, zarówno składającego jak i odbierającego wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji budowlanej, jak również zbadanie sprawności i prawidłowości działania generatora pod względem technicznym.  Zebrane podczas pilotażu opinie użytkowników będą podstawą do wprowadzania zmian i opracowania końcowej wersji procesu cyfrowego składania wniosków w postępowaniu inwestycyjnym.

W związku ze startem pilotażu, 30 lipca 2020 r. odbyło się, w formule on-line, spotkanie współuczestników pilotażu, którzy zgłosili potrzebę uzyskania dodatkowych informacji na temat pilotażu przed jego rozpoczęciem.

Przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej przedyskutowali kwestie wsparcia technicznego oraz merytorycznego podczas pilotażu oraz dalsze etapy projektu cyfryzacji.

Aktualne informacje na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego w Zakładce – CYFRYZACJA.

Zaprenumeruj NEWSLETTER GUNB – będziesz wiedział jako pierwszy. Subskrypcja pod adresem - https://www.gunb.gov.pl/formularz/newsletter