Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Konsultacje i prezentacja projektu serwisu w ramach „Cyfryzacji procesu inwestycyjnego”

Powrót
Cyfryzacja

Prezentacja i omówienie głównych założeń projektowanego serwisu online służącego do składania wniosków w procesie inwestycyjno-budowlanym były tematem przewodnim kolejnego spotkania przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz reprezentantów Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Podczas konsultacji omówiono również kwestie głównych funkcjonalności i konstrukcji serwisu. Wkrótce wejdzie on w fazę testów przez użytkowników zewnętrznych

Spotkanie objęło również planowane zmiany w przepisach ustawy - Prawo budowlane oraz temat uprawnień budowlanych i podstaw prawnych dotyczących rejestracji w nowym rejestrze cyfrowym e-CRUB (Elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane).

Po więcej informacji na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego zapraszamy do Zakładki – CYFRYZACJA.