Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Czwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami IARP, PIIB oraz SARP

Powrót
Czwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami IARP, PIIB oraz SARP

W ramach opiniowania projektowanych zmian w ustawie-Prawo budowlane m.in. w zakresie rejestru e-CRUB i elektronicznego dziennika budowy, przedstawiciele Izby Architektów RP, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich zgłosili swoje uwagi podczas kolejnego spotkania konsultacyjnego.

Sesja 8 lipca br. objęła również kwestie:

  • weryfikacji uprawnień budowlanych i podstaw prawnych potrzebnych do opracowania właściwej procedury związanej  z procesem rejestracji w nowym rejestrze cyfrowym,
  • zbliżającego się pilotażu i testów oprogramowania generatora formularzy wniosków cyfrowych dla pierwszych wybranych procedur, w tym składania projektu budowlanego w formie elektronicznej,
  • warunków udziału w pilotażu zainteresowanych stron procesu budowlanego i ich aktywizacji w projekcie.

Zaproszeni przedstawiciele wyrazili swoje poparcie dla działań związanych z pilotażem pierwszego etapu projektu i zadeklarowali partnerstwo w promowaniu rozwiązań wśród swoich członków.

Po więcej informacji na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym nowego rejestru e-CRUB, zapraszamy do Zakładki – CYFRYZACJA.