Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Informacje kontaktowe

Powrót

Informujemy, że Departament Prawny udziela ogólnych wyjaśnień przepisów ustawy – Prawo budowlane we wtorki w godz. 900 – 1200 oraz w czwartki w godz. 1200 – 1500. Do Departamentu Prawnego nie należy ocena konkretnych stanów faktycznych oraz postępowań prowadzonych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Informujemy także, że Departament Prawny nie wyjaśnia:

  • warunków technicznych, w szczególności przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • Polskich Norm;
  • treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy;
  • treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  • stanowisk i pism innych organów, w szczególności decyzji i postanowień wydawanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w prowadzonych przez nich postępowaniach.