Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

EDB

Powrót

EDB

Elektroniczny Dziennik Budowy został zrealizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dziennik budowy jest bowiem najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Rejestruje się w nim przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem i mogących mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki. Dziennik budowy jest też narzędziem pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. W dzienniku zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. System EDB umożliwia realizację wszystkich tych czynności online.

Powszechnie dostępny, zawsze pod ręką - EDB

Na placu budowy często występują trudne warunki pracy. Dlatego powstała aplikacja prosta w obsłudze. EDB można uruchomić bez żadnego specjalistycznego sprzętu i bez stałego dostępu do Internetu. Użytkownicy mogą korzystać z EDB bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach. Do obsługi systemu wystarczy przeglądarka internetowa lub najprostszy smartfon, czy tablet. Warto podkreślić, że aplikacja mobilna EDB dostępna jest na większość urządzeń mobilnych, zarówno tych z systemem Android, jak i iOS (czyli na iPhone’y i iPady).

Aplikacja EDB – dla kogo?

Dziennik budowy zakładany jest przez inwestora po otrzymaniu pozwolenia na budowę. System EDB powstał przede wszystkim dla niego. Inwestor, po uwierzytelnieniu poprzez usługę węzła krajowego i założeniu konta, w systemie może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy. Po otrzymaniu dziennika może dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego w systemie, a są nimi: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i upoważniony przedstawiciel inwestora. Od tego momentu mają oni w dostęp do elektronicznego dziennika budowy, tzn, mogą dokonywać w nim wpisów. W szczególności dotyczy to kierownika budowy, który posiada dodatkowe uprawniania i jest tak naprawdę osobą prowadzącą w imieniu inwestora elektroniczny dziennik. To właśnie pod kątem kierownika budowy została przygotowana prosta w obsłudze i ergonomiczna, mobilna wersja systemu EDB.

Bezpieczeństwo aplikacji EDB

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym. Stanowi potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów budowy, dlatego dokonywane w nim wpisy muszą być odpowiednio zabezpieczone. Wszystkie dane wprowadzane do dziennika budowy są chronione przed zniszczeniem poprzez istnienie kopii zapasowej w bezpiecznym środowisku z dodatkową ochroną przed jej usunięciem Ryzyko utraty danych zostało tu zminimalizowane zgodnie najwyższymi standardami zabezpieczeń technicznych i infrastrukturalnych, które stosuje się w systemach publicznych. Wpisy w dzienniku muszą też zgadzać się ze stanem faktycznym. Uczestnicy procesu budowlanego mogą w każdym momencie dokonać wpisu korzystając z mobilnej wersji systemu EDB przy czym zadbano o zapewnienie stuprocentowej pewności, że osoby, które dokonują wpisów są tymi, za które się podają. System jest zabezpieczony przed działaniem osób nieuprawnionych poprzez integrację z usługą tzw. węzła krajowego, co gwarantuje prawidłowe uwierzytelnienie uczestników procesu budowlanego podczas logowania. Do systemu EDB wejdziemy na trzy sposoby - za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bądź potwierdzając swoją tożsamość poprzez bankowość elektroniczną.

System EDB – kiedy?

Dziennik budowy w wersji elektronicznej został uruchomiony publicznie 27 stycznia 2023 r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI