Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Wrzesień 2016

Powrót
16.09.2016

Perspektywy budownictwa na Konferencji Naukowej "Krynica 2016"

W Krynicy w dn. 11-16 września odbyła się 62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Współorganizatorem Konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W Konferencji w dn. 13-14 września...