Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Ważne informacje

Powrót
29.03.2023
Kolejny kamień milowy w drodze do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii - został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt to kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Dalsze zmniejszenie obciążeń dla inwestorów, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, to...
28.03.2023
Zmiany w aplikacji Elektronicznego Dziennika Budowy
Dzisiaj wprowadziliśmy nowe rozwiązania w aplikacji EDB. Zmiany są odpowiedzią na zgłaszane usprawnienia systemu przez administratorów EDB w Urzędach Wojewódzkich i Wojewódzkich Inspektoratach Nadzoru Budowlanego, a także u nas w GUNB. Pierwsza zmiana funkcjonalna dotyczy obsługi w organach. Jest nią wprowadzenie – z poziomu menu narzędziowego - możliwości przekazania wniosku o wydanie dziennika...
24.03.2023
Kolejne warsztaty GUNB z tematyki wyrobów budowlanych dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa już 28 marca
Dla tych inżynierów, którzy interesują się warsztatami inżynierskimi GUNB z obszaru wyrobów budowlanych, mamy dobrą informację, kolejne szkolenie odbędzie się już 28 marca br. Korzystając z okazji przypominamy, że ta nasza inicjatywa jest szkoleniem dedykowanym wszystkim członkom Izb Okręgowych Inżynierów Budownictwa. Projekt organizacji tego przedsięwzięcia, jako wewnętrzna idea wzmocnienia...
23.03.2023
Cykl ciekawe interpretacje GUNB
Dziś w naszym cyklu ciekawych interpretacji poruszamy temat kodu QR, zapraszamy do lektury:   Kod QR, jako odesłanie do informacji wymaganych do oznakowania wyrobu budowlanego, o których mowa w § 11 rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych W przypadku wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i...
17.03.2023
Ruch budowlany w 2022 roku
W 2022 roku wydano ogółem 162 388 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 206 187 obiektów budowlanych, podczas gdy w 2021 r. wydano 219 986 pozwoleń dla 269 291 obiektów, a w 2020 r. wydano 200 541 pozwoleń dla 236 190 obiektów.   Spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę wynosi 26,2% w stosunku do 2021 r. i 19,0 % w stosunku do 2020 r.   W 2022 r. w porównaniu do lat 2021 i 2020 spadek liczby...
17.03.2023
Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa
16 marca br. przedstawiciele GUNB wzięli udział w konferencji szkoleniowej „Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa”, organizowanej przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Patronat nad wydarzeniem objęła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Konferencja odbyła się w Warszawie, w ramach 20. edycji Targów ELEKTROTECHNIKA i 30. edycji Targów ŚWIATŁO. Spotkanie było...
16.03.2023
Bazy eksploatacyjne firm transportowych jednym z elementów wspólnej kontroli służb i inspekcji
16 marca br., w ramach wspólnego briefingu prasowego, Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego powiadomił media o wspólnej kontroli w 60 firmach transportowych. - Na podstawie informacji zgromadzonych w dostępnych nam bazach danych, wytypowaliśmy adresy, gdzie w grę może wchodzić m.in. prowadzenie wirtualnej działalności transportowej. Wytypowano firmy, które prawdopodobnie dysponują...
16.03.2023
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych
15 marca odbyło się, drugie w tym roku, posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Posiedzenie poprowadził dr inż. Jan Bobrowicz, Przewodniczący Rady. Na początku spotkania członkowie Rady przyjęli uchwałę nr 1/2023 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Wyrobów Budowlanych w 2022 r. oraz głosowali nad przyjęciem protokołu nr 1/2023 z posiedzenia Rady Wyrobów Budowanych 19 stycznia 2023 r., do...