Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Życzenia z okazji Dnia Budowlanych

Powrót

Widok na 3 kaski budowlane wiszące na ścianie.

W związku ze świętem Dnia Budowlanych oraz 20 rocznicą utworzenia w Polsce terenowych struktur nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej w obecnym kształcie, Pracownikom nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej życzę licznych sukcesów zawodowych, poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia i realizacji wszelkich planów w życiu osobistym.

Tegoroczny Dzień Budowlanych ma dla administracji publicznej funkcjonującej w sektorze budownictwa szczególne znaczenie. W 2019 r. przypada okrągła, 20 rocznica wejścia w życie reformy administracyjnej, która przekształciła służby działające w tym sektorze w nowy pion administracji budowlanej, składający się z organów nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej. Reforma rozdzieliła także kompetencje tych służb. Funkcje inspekcyjno-kontrolne wykonuje nadzór budowlany, a administracyjno-prawne, związane z nadawaniem praw, przekazano administracji architektoniczno-budowlanej. W kolejnych latach nowelizacje prawa budowlanego doprecyzowywały zadania i kompetencje, rozszerzały uprawnienia, ale generalnie do dziś istota i filozofia reformy sprzed dwudziestu lat, wprowadzonej tzw. ustawą kompetencyjną w 1999 r., pozostały bez zmian.

W związku z tą okazją wszystkim byłym oraz obecnym Pracownikom organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej wraz z życzeniami przekazuję serdeczne podziękowania za trud i wysiłek wkładany w codzienne, odpowiedzialne i zaangażowane wypełnianie obowiązków służbowych. Życzę, by praca na rzecz przestrzegania prawa budowlanego w Polsce była powodem do szczególnej satysfakcji i dumy.

Norbert Książek

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego