Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Zmiany w sposobie doręczenia pism do organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego – procedura w okresie epidemii.

Powrót
zdjęcie przedstawiające symbole umożliwiające połączenie drogą elektroniczną

Od dziś możesz złożyć wniosek wraz z załącznikami w formie skanów za pomocą poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Ułatwienia obejmują większość procedur budowlanych, w szczególności:

• wydania pozwolenia na budowę,

• wydania pozwolenia na rozbiórkę,

• zmiany pozwolenia na budowę,

• przeniesienia pozwolenia na budowę,

• zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,

• zgłoszenia rozbiórki,

• zgłoszenia z projektem,

• zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bez robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

• zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

• zawiadomienia o zakończeniu budowy,

• wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Wzory wniosków możesz pobrać ze strony internetowej swojego starostwa powiatowego. Po wypełnieniu i podpisaniu, wyślij wniosek na wskazany przez starostwo adres wraz z załącznikami w formie elektronicznej.

Tak złożone podania będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. Na dostarczenie oryginałów dokumentów będziesz miał 14 dni po zakończeniu stanu epidemii.

W międzyczasie organ przeanalizuje już złożoną dokumentację. Ten sposób postępowania przyśpieszy dalsze załatwienie sprawy.

 

Zachęcamy do wnoszenia wszelkich podań za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem funkcji „pismo ogólne”.

Jak wysłać pismo ogólne do urzędu na ePUAP?

https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/epuap2/pl/strefa+klienta_pomoc/najczesciej+zadawane+pytania/jak+wyslac+pismo+ogolne+do+urzedu+na+epuap

Jak założyć konto na ePUAP?

https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/ac65349b-5155-4813-bd94-d8439afa80ea/Zak%C5%82adanie+konta+podmiotu+i+dodawanie+us%C5%82ug_v3.pdf?MOD=AJPERES

Elektroniczne wersje dokumentów są równoważne papierowym, gdy poświadczamy je podpisem kwalifikowanym lub tzw. profilem zaufanym. W tym drugim przypadku można łatwo i zdalnie uzyskać taki profil/podpis uwiarygodniony poprzez własny (np. projektanta lub inwestora) rachunek bankowy.

Jeśli więc osoba składająca wniosek ma rachunek w banku, może nie wychodząc z domu taki profil uzyskać i podpisywać wiarygodnym podpisem elektronicznym składane przez Internet dokumenty.

Jak bezpiecznie dostarczyć wniosek osobiście?

Niektóre urzędy uruchomiły przy swoich siedzibach dodatkowe okienko podawcze dla obywateli tzw. wrzutnię. Daje ono możliwośćprzekazaniakompletu podpisanych dokumentów bez fizycznego kontaktu z pracownikami urzędu.

Potwierdzenie złożenia dokumentów w takim przypadku nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Ciebie adres wraz z dodatkową informacją, do którego urzędnika sprawa trafiła, łącznie z podaniem numeru telefonu i adresem mailowym poczty elektronicznej.

Dlatego pamiętaj, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć adres e-mail do kontaktu.

WAŻNE!

Zanim jednak wybierzesz tę formę przekazania dokumentów sprawdź, czy w Twoim urzędzie uruchomiono takie okienko.