Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Zmiany w aplikacji Elektronicznego Dziennika Budowy

Powrót

Dzisiaj wprowadziliśmy nowe rozwiązania w aplikacji EDB. Zmiany są odpowiedzią na zgłaszane usprawnienia systemu przez administratorów EDB w Urzędach Wojewódzkich i Wojewódzkich Inspektoratach Nadzoru Budowlanego, a także u nas w GUNB.

Pierwsza zmiana funkcjonalna dotyczy obsługi w organach. Jest nią wprowadzenie – z poziomu menu narzędziowego - możliwości przekazania wniosku o wydanie dziennika budowy według właściwości do innego organu. Ostatnia dwumiesięczna praktyka pokazała, że część inwestorów błędnie adresowała swoje wnioski. Niektóre wnioski trafiały do organu, które nie był właściwy do rozpatrywania go ze względu na lokalizację działki. Takie wnioski musiały być od razu odrzucane, przez co inwestorzy musieli ponownie je składać. Teraz to się zmienia! Organ może w powyższym przypadku, po sprawdzeniu lokalizacji inwestycji, przekazać wniosek do właściwego organu, a urzędnik w tym organie będzie mógł od razu dziennik wydać inwestorom.

Drugą zmianą jest rozbudowa panelu administratora w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego o widoczność wszystkich wniosków o wydanie dzienników budowy z całego kraju. Rozwiązanie to pozwoli nam w GUNB monitorować efektywność działania procesów biznesowych i interweniować tam, gdzie dochodzi o przekroczenia terminu wymaganego ustawowo – terminu na wydanie dziennika budowy, a jest to 3 dni od dnia, w którym decyzja będąca podstawą do wydania dziennika budowy stała się wykonalna.

 Trzecią zmianą jest poszerzenie formularza rejestracji o powtórne wprowadzenie adresu mailowego.  W aplikacji EDB dotychczas nowi użytkownicy podawali swój adres e-mail tylko raz. Zajmowało to mało czasu, ale powodowało, że zdarzały się pomyłki. Przy pomyłce link z potwierdzeniem rejestracji trafiał pod niewłaściwy adres, co blokowało na jakiś czas możliwość założenia konta. Powtórne wprowadzenie maila w formularzu rozwiąże tę kwestię. Dodatkowym użytym tu zabezpieczeniem jest brak możliwości stosowania skrótu „kopiuj/wklej”, czyli wklejania adresu e-mail powtórnie w drugie pole formularza. Użytkownicy muszą więc ręcznie wpisać raz i ręcznie powielić swój adres mailowy, co, jak sądzimy, najbardziej zminimalizuje ryzyko błędu. Nowe zmiany działają już w aplikacji webowej i mobilnej.

Zapraszamy na stronę: https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl