Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Złóż projekt budowlany on-line. Pilotaż

Powrót
E-budownictwo. Włącz się!

Zachęcamy do wzięcia udziału w prowadzonym przez nas pilotażu, który polega na równoległym, obok ścieżki tradycyjnej, procedowaniu pozwolenia na budowę z projektem budowlanym w formie elektronicznej. Naszym głównym celem jest uzyskanie informacji, które pozwolą na odpowiednie przygotowanie przepisów oraz rozwiązań IT, umożliwiających wprowadzenie możliwości przesłania pozwolenia na budowę w formie cyfrowej.

Pracownie biorące udział w pilotażu, jako nasi partnerzy, otrzymają możliwość publikacji swojego logotypu, odsyłającego do strony internetowej, i krótkiego tekstu o pracowni w serwisie GUNB-u. Uczestnicy dostaną także świadectwo ukończenia pilotażu wydane przez urząd.

Aby dołączyć, prosimy o kontakt mailowy t.sacilowski@gunb.gov.pl bądź telefoniczny pod numerem stacjonarnym +48 (22) 6619442 lub komórkowym +48 502187268.

Inne cele pilotażu, to m.in.:

  • pozyskanie uwag na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym formy cyfrowego projektu budowlanego,
  • zbadanie potrzeb inwestora/ pełnomocnika oraz urzędnika, a także zbadanie ścieżki tworzenia, podpisywania oraz doręczania dokumentów,
  • weryfikacja możliwości podpisywania cyfrowego projektu budowlanego przez wiele osób,
  • przetestowanie procesu elektronicznego podpisywania i wysyłania wygenerowanych dokumentów oraz ich załączników (których wielkość nie przekracza 500 MB) za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • zebranie rekomendacji możliwych zmian dotyczących samej formy projektu w wersji cyfrowej,
  • zbadanie funkcjonalności zaproponowanego oprogramowania do odczytywania cyfrowej wersji projektu budowlanego.

Cyfrowe wnioski z elektronicznym projektem budowlanym można składać od 4 września w następujących organach architektoniczno-budowlanych biorących udział w pilotażu:

    1. Starosta Legionowski,

    2. Starosta Pruszkowski,

    3. Starosta Powiatu Mieleckiego,

    4. Starosta Pucki,

    5. Prezydent Gdyni,

    6. Starosta Gliwicki,

    7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,

    8. Prezydent Miasta Kielce

    9. Starosta Poznański,

    10. Prezydent Miasta Poznania,

    11. Starosta Bocheński,

    12. Starosta Świdwiński,

    13. Prezydent Miasta Sopotu,

    14. Starosta Radomszczański,

    15. Prezydent Miasta Gdańska,

    16. Prezydent m. st. Warszawy – Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wola,

    17. Starosta Olsztyński.