Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Zakończono prace nad rozbudową systemu RWDZ

Powrót

Najważniejszą wdrożoną zmianą jest budowa interfejsu API, dzięki któremu RWDZ będzie mógł pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie. Będzie możliwa integracja nowego RWDZ m. in. z programem dziedzinowym do obsługi procesów budowlanych wykorzystywanym w starostwach powiatowych, serwisem e-Budownictwo i innymi, powstającymi w przyszłości rozwiązaniami IT. Połączenie systemu RWDZ, do którego dzisiaj urzędnicy muszą wprowadzać dane ręcznie, z innymi systemami może pozytywnie wpłynąć na czas obsługi postępowań w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę. Urzędnicy w organach AAB muszą bowiem w ciągu całego roku wprowadzać dane do systemu RWDZ z ponad 300 tys. wniosków o pozwolenie na budowę.

"Oddajemy do użytku system RWDZ z interfejsem API. Realizując projekt cyfryzacji dążymy do jak automatyzacji i redukcji czasu pracy mechanicznej w urzędach. Dlatego zależy nam, aby obowiązek, jaki spoczywa na organach administracji architektoniczno-budowlanej był realizowany w przyszłości bez dodatkowego obciążenia czasowego" - zapowiedziała p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

 Inną ważną zmianą jest wprowadzenie nieograniczonej czasowo możliwości edycji niektórych wprowadzonych danych. W nowym RZWD została zdjęta 24-godzinna blokada tych sekcji, w których wprowadzane dane nie mają wpływu na ocenę terminowości tj. np. imię i nazwisko oraz nazwa inwestora, adres inwestora, inwestycji, dane inwestycji. W momencie zakończenia postępowania tj. wydania decyzji, bądź też przyjęcia inwestycji bez sprzeciwu – dane te będą blokowane. Wprowadzono także nową funkcjonalność do obsługi morskich farm wiatrowych, dla których termin przewidziany na wydanie decyzji wynosi 90 dni.

Przypomnijmy, że Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w wersji elektronicznej powstał w 2013 r. i jego celem było ułatwienie nadzorowania przez organ wyższego stopnia terminowości wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzez gromadzenie informacji na temat zgłaszanych przez inwestorów wniosków.

Nowa wersja systemu jest dostępna od 22 listopada 2021 r.