Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Z wielkim żalem żegnamy profesora zwyczajnego dr hab. inż. Zbigniewa J. Grabowskiego

Powrót

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora zwyczajnego dr hab. inż. Zbigniewa J. Grabowskiego, wybitnego specjalisty budownictwa lądowego, geotechniki i mechaniki gruntów. Profesor był m.in. organizatorem i dyrektorem Instytutu Dróg i Mostów oraz członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Obok działalności naukowej profesor Grabowski prowadził także pracę dydaktyczną jako wykładowca akademicki. Był promotorem wielu prac dyplomowych i przewodów doktorskich. W latach osiemdziesiątych pełnił funkcję rektora Politechniki Warszawskiej.

W 2002 r. minister infrastruktury powołał go na stanowisko przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwszy krajowy zjazd nowo powstałej Izby wybrał prof. Grabowskiego na stanowisko prezesa Krajowej Rady PIIB, na którym pozostał przez dwie kadencje. Jego aktywność i działania przyczyniły się walnie do znaczącego podniesienia autorytetu i rangi  zawodu inżyniera budownictwa. W uznaniu zasług profesora, w 2010 r. podczas IX Zjazdu Krajowego PIIB przyznano mu tytuł Prezesa Honorowego. 

Od lat profesor Zbigniew Grabowski intensywnie działał również społecznie w wielu organizacjach, instytutach i zrzeszeniach, m.in. w Naczelnej Organizacji Technicznej i Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Żegnamy Zmarłego z poczuciem wielkiej straty, jaką ponosi polskie budownictwo i środowisko inżynierskie.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia,

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek i Pracownicy GUNB