Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

XXXVI Ogólnopolska narada nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej

Powrót

Zdjęcie z logiem GUNB i częścią budynku

Po raz 36 na ogólnopolskiej naradzie szkoleniowej spotkali się z kierownictwem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego kierownicy i pracownicy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz komórek urzędów wojewódzkich właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej.
Organizatorami narady, która odbyła się 29-31 maja br. w Zielonej Górze, byli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek oraz p.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Robert Lacroix. Na zaproszenie Lubuskiego WINB na otwarcie spotkania przybył Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak.
Sesje szkoleniowe prowadzili dyrektorzy departamentów merytorycznych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Narada rozpoczęła się od sesji wspólnej, podczas której dyrektor Departamentu Prawnego Agnieszkę Jędrzejczak-Syrek przeanalizowała wybrane orzeczenia NSA w sprawach skarg kasacyjnych składanych przez GINB lub strony przeciwne, a dyrektor Departamentu Skarg i Wniosków Tomasz Osiecki omówił nowe przepisy i problemy związane z procedurą skargową.
W kolejnym dniu szkoleniu poświęconemu skuteczności w działalności inspekcyjnej i kontrolnej przewodniczyli dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska oraz zastępca dyrektora DIK Arkadiusz Dłużniewski.
Podczas zajęć grupowych dyrektorzy Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego Robert Wiktorski i Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Daniel Biegalski poprowadzili sesje szkoleniowe dotyczące bieżących problemów w orzecznictwie i działaniach organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. A szkolenie dotyczące zagadnień związanych z kontrolą wyrobów budowlanych moderował dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Roman Sobczak.
Trzeciego dnia narady wystąpiła także dyrektor Wydziału Infrastruktury w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Aleksandra Krzoska, która zaprezentowała wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie ustaw specjalnych.
Naradę zakończyła sesja plenarna, podsumowująca szkolenie z udziałem GINB Norberta Książka.