Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

Powrót
XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

Bezpieczeństwo zapór, składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych było tematem tegorocznej edycji XIX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, która odbyła się w dniach 7-10 września 2021 r. w Legnicy. Wydarzenie skierowane było do teoretyków i praktyków zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych.

Tegoroczne spotkanie przebiegło w formie hybrydowej, a wykłady organizatorzy transmitowali online poprzez platformę streamingową. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentował Pan Arkadiusz Dłużniewski, Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej. Konferencja jest swoistą platformą wymiany doświadczeń i najnowszych sukcesów specjalistów z Polski i całego świata.

Tematyka tegorocznej edycji:

  • XXV-lecie Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź SA
  • LX lat Technicznej Kontroli Zapór w Polsce
  • Hydrotransport i składowiska odpadów mokrych
  • Bezpieczeństwo zapór
  • Eksploatacja, utrzymanie i remonty budowli hydrotechnicznych
  • Hydroenergetyka
  • Zagadnienia środowiskowe w hydrotechnice
  • Budowle hydrotechniczne na drogach wodnych

Patronami Konferencji byli m.in. Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organizatorzy Konferencji:
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, KGHM Polska Miedź SA – Zakład Hydrotechniczny, Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących – Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych.