Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Wnioski po kontroli escape roomów

Powrót

Uczestnicy odprawy siedzący przy stołach w sali konferencyjnej (źródlo: A.Guz KPRM)

fot. A.Guz KPRM

Premier Mateusz Morawiecki, ministrowie Joachim Brudziński i Jadwiga Emilewicz oraz m.in. wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń i zastępca GINB Krzysztof Piątek w piątek 8 lutego br. wzięli udział w odprawie dotyczącej wdrożenia zmian prawnych odnoszących się do działalności tzw. escape roomów. 

Przez ostatni miesiąc inspektorzy nadzoru budowlanego skontrolowali w całym kraju 436 obiektów budowlanych, w których jest lub była prowadzona działalność związana
z tzw. escape roomami. W wyniku kontroli nadzoru budowlanego w stosunku do 222 obiektów wszczęto postępowania administracyjne. W ich wyniku 80 obiektów wyłączono z użytkowania. W stosunku do 90 obiektów nadal toczą się postępowania wyjaśniające, związane przede wszystkim z nieprzedłożeniem dokumentów, takich jak książka obiektu budowlanego, protokoły kontroli okresowych, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, itp. W 124 obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podstawową przyczyną wyłączenia z użytkowania były samowolne zmiany sposobu użytkowania oraz nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego obiektów (np. niedrożne przewody wentylacyjne bądź ich brak). Ponadto w wielu przypadkach stwierdzano, że nie były przeprowadzane kontrole okresowe, brakowało lub nieprawidłowo prowadzono książki obiektów budowlanych, nie były spełnione warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nieprawidłowości związane z brakiem przeprowadzenia kontroli okresowych oraz prowadzeniem książki obiektu budowlanego stanowiły podstawę do nałożenia 74 mandatów karnych.

Do kontroli pozostało 28 zidentyfikowanych obiektów budowlanych, co wynika głównie z braku kontaktu z właścicielami  lub najemcami.

Jak podkreślił w podsumowaniu premier Morawiecki, działalność gospodarcza nie może stać ponad względami bezpieczeństwa. Dlatego weryfikacja stanu obiektów, w których prowadzona jest działalność związana z lokalami typu escape room była obowiązkiem państwa. Na podstawie uzyskanych informacji zostały przygotowane zmiany w przepisach, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa użytkowników takich lokali. Znowelizowane zostało rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z  nim przed rozpoczęciem działalności tego rodzaju oraz w trakcie jej prowadzenia właściciel, zarządca, użytkownik lub inna osoba władająca obiektem ma obowiązek przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji oraz sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało propozycję zmiany w ustawie – Prawo budowlane, wprowadzającą obowiązek przedstawiania ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Resort przedsiębiorczości i technologii proponuje wprowadzenie nowego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, co ma przyczynić się do precyzyjnej identyfikacji podmiotów prowadzących działalność typu escape room.