Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Webinarium antysmogowe Marszałka Województwa Lubelskiego

Powrót
Webinarium antysmogowe Marszałka Województwa Lubelskiego

Szeroki i powszechny dostęp do profesjonalnej i rzetelnej informacji o przyczynach i skutkach zanieczyszczonego powietrza, stanie powietrza i działaniach, jakie można podjąć na rzecz poprawy jakości powietrza są coraz częściej w kręgu zainteresowania organów samorządu terytorialnego.

W ramach różnych wydarzeń dotyczących ochrony powietrza przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego inicjują działania edukacyjne i informacyjne w tej materii lub merytorycznie wspierają samorządy podczas organizacji spotkań o tej problematyce.

Tak też było 4 października br., podczas webinarium dotyczącego zapisów uchwały antysmogowej dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego woj. lubelskiego.

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wystąpiła w panelu szkoleniowo-informacyjnym z prezentacją na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Organizatorem webinarium był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.