Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Warsztaty szkoleniowe z zakresu wyrobów budowlanych z WINB

Powrót
Warsztaty szkoleniowe z zakresu wyrobów budowlanych z WINB

We wtorek 8  grudnia z inicjatywy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odbyły się XXI warsztaty szkoleniowe z zakresu wyrobów budowlanych. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Uczestnicy warsztatów dyskutowali nad zagadnieniami związanymi z kontrolami stosowania wyrobów budowlanych na budowach, z pobieraniem i zlecaniem badań próbek wyrobów budowlanych akredytowanym laboratoriom badawczym, w tym zawieranymi umowami na takie badania.

„Omawiane dziś zagadnienia mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego wykonywania kontroli. Spotkaliśmy się, aby odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości. Wszystko po to, abyśmy mogli sprawnie i efektywnie działać” – powiedziała witając uczestników p.o. GINB Dorota Cabańska.

Warsztaty zostały podzielone na bloki tematyczne na podstawie zagadnień zgłoszonych przez organy wojewódzkie. Wśród omawianych tematów była także kwestia stosowania przepisów z zakresu zasad wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych. Przedstawione zostały również nadchodzące zmiany w przepisach. Warsztaty podsumował i zakończył zastępca GINB ds. kontroli i wyrobów budowlanych Krzysztof Piątek.