Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Warsztaty szkoleniowe organów administracji architektoniczno-budowlanej województwa śląskiego

Powrót

W dniach 7-8 listopada br. w Szczyrku odbyły się warsztaty szkoleniowe organów administracji architektoniczno-budowlanej województwa śląskiego. Organizatorem warsztatów był Śląski Urząd Wojewódzki.
Podczas wydarzenia Daniel Biegalski, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej, reprezentował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W imieniu Głównego Inspektora, Daniel Biegalski przywitał uczestników warsztatów oraz wziął udział w omawianych panelach oraz dyskusjach.
Tematyka warsztatów obejmowała m.in.: obowiązujące oraz projektowane zmiany
w przepisach, zgodność projektu budowlanego z aktami prawa budowlanego, bieżące problemy związane z prowadzeniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej postępowań administracyjnych w aspekcie orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego oraz postępowania nadzwyczajne.