Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Warsztaty rzeczoznawców budowlanych

Powrót

26 października br. Rozpoczęła się XVI Konferencja naukowo-techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, której organizatorami są PZITB oddział Kielce oraz Politechnika Świętokrzyska Wydział Budownictwa i Architektury.

Jednym z patronów konferencji jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, p.o. GINB Dorota Cabańska, która wzięła udział w otwarciu Konferencji. Witając uczestników podkreśliła znaczenie pogłębiania wiedzy i umiejętności w kontekście dynamicznych zmian, którym w dzisiejszym świecie podlega budownictwo.

Celem organizowanego w cyklu dwuletnim w formie warsztatów spotkania naukowców i praktyków jest wymiana doświadczeń i informacji z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Uczestnicy tegorocznej edycji Konferencji mają okazję wysłuchania referatów w podziale na 10 sesji naukowych, poświęconych m.in. ocenie degradacji konstrukcji żelbetowych, trwałości konstrukcji z betonu, ocenie stanów użytkowych obiektów budowanych oraz eksploatowanych obiektów budowlanych, w tym wielkopłytowych.